• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • #ontheway #วัฒนธรรมชาวคาซัก #ซินเจียง ประเทศจีนมีชนชาติ 56 ชนชาติ แต่ละชนชาติมี…

#ontheway #วัฒนธรรมชาวคาซัก #ซินเจียง ประเทศจีนมีชนชาติ 56 ชนชาติ แต่ละชนชาติมี…

#ontheway #วัฒนธรรมชาวคาซัก #ซินเจียง
ประเทศจีนมีชนชาติ 56 ชนชาติ แต่ละชนชาติมีภาษาและตัวหนังสือของตนเอง และมีขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วย ในจังหวัดปกครองตนเอง อิหลี คาซัคของซินเจียง มีชาวคาซัคอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พวกเขามีภาษา วัฒนธรรม ชุดแต่งกายและศิลปหัตถกรรมของตนเอง

ชาวคาซัคชอบแสดงอารมณ์ความรู้สึกและสืบทอดวัฒนธรรมด้วยการบรรเลงเครื่องดนตรีและการร้องรำทำเพลง นอกจากนี้ พวกเขายังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกหลายอย่าง เช่น ประติมากรรมดินเผา การทำเครื่องดนตรี ตอมปรา หรือภาษาจีนกลางเรียกว่า ตงปู้ลา 冬不拉 ภาพวาดบนน้ำเต้า ฯลฯ คาดคิดไม่ถึงว่า ชาวคาซักซึ่งเป็นชนเผ่นเลี่ยงปศุสัตว์เร่ร่อนบนทุ่งหญ้า และถูกเรียกว่า “ชนเผ่าบนหลังม้า” ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างนี้

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]