จีนพัฒนา ‘จิวจ่าง 2.0’ ต้นแบบ ‘คอมพิวเตอร์ควอนตัม’ เร็วทุบสถิติโลก

จีนพัฒนา ‘จิวจ่าง 2.0’ ต้นแบบ ‘คอมพิวเตอร์ควอนตัม’ เร็วทุบสถิติโลก

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua