(ภาพจากสำนักงานกิจการต่างประเทศมณฑลอวิ๋นหนาน : พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเกษตรผ่านทางออนไลน์ในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา วันที่ 25 ต.ค. 2021)

คุนหมิง, 27 ต.ค. (ซินหัว) — สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะและเทคนิคการเกษตรอวิ๋นหนาน เปิดตัวโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเกษตรระยะเวลา 4 วัน ในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา เพื่อชี้แนะแนวทางการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีอื่นๆ

เฉิงอวิ๋นชวน ผู้ตรวจราชการระดับ 1 ของสำนักงานกิจการต่างประเทศอวิ๋นหนาน กล่าวในพิธีเปิดออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ว่าจีนและกัมพูชาเป็นดั่งพี่น้องและมิตรสหาย  ช่วงหลายปีที่ผ่านมา สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจ การค้า และเกษตรกรรม ผ่านความเป็นเมืองพี่เมืองน้อง มหกรรมสินค้าจีน-เอเชียใต้ (China-South Asia Expo) งานไชน่า อินเตอร์เนชันแนล ทราเวล มาร์ต (CITM) และอื่นๆ

เกษตรกรรมถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของเสียมราฐ อวิ๋นหนานจึงยินดีที่จะแบ่งปันแนวคิดและเทคโนโลยีเกษตรขั้นสูงกับเสียมราฐ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรของทั้งคู่

ที กิมโสธ อธิบดีสำนักการเกษตร ป่าไม้ และประมง (DAFF) ของเสียมราฐ แสดงความยินดีกับการริเริ่มโครงการฝึกอบรมดังกล่าวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างเสียมราฐกับอวิ๋นหนาน พร้อมกล่าวขอบคุณชาวกัมพูชาและจีนทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยความหวังว่าโครงการครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเกษตรและปรับปรุงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเสียมราฐ

(ภาพจากสำนักงานกิจการต่างประเทศมณฑลอวิ๋นหนาน : พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเกษตรผ่านทางออนไลน์ในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา วันที่ 25 ต.ค. 2021)

ด้านเติ้งเสี่ยวลี่ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างประเทศ สังกัดสำนักพาณิชย์อวิ๋นหนาน เผยว่าอวิ๋นหนานเป็นประตูสู่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน

ในปี 2021 อวิ๋นหนานดำเนินโครงการช่วยเหลือ 5 โครงการในกัมพูชา โดยมีเสียมราฐเป็นจุดหมายการลงทุนและความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุด

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเกษตร มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ต.ค. ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 4 หัวข้อ ได้แก่ เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูง เทคโนโลยีการปลูกผลไม้และผักเขตร้อน  ซึ่งจะถูกบันทึกและเผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ทั้งในภาษาจีนและเขมร

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua