ทุนการศึกษา ANSO Scholarship 2021

Background

ทุนการศึกษา ANSO เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา/นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ วิทยาลัยหรือโรงเรียนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน ทุนการศึกษา ANSO ประกอบด้วย 2 โปรแกรมหลักคือ ทุนปริญญาโท และทุนปริญญาเอก ทุกปีจะมีนักศึกษาปริญญาโทประมาณ 200 คน และนักศึกษาปริญญากว่า 300 คนจากทั่วโลก

ANSO องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เปิดตัวเมื่อ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงขีดความสามารถในระดับภูมิภาคและระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำรงชีวิตของมนุษย์ และความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวงกว้าง

CAS (Chinese Academy of Sciences) สถาบันการศึกษาแห่งชาติสำหรับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของประเทศจีน และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งชั้นนำของ ANSO และเป็นผู้สนับสนุนหลักของ ANSO Scholarship for Young Talents

รายละเอียดเพิ่มเติม

Coverage

 1. ค่าเทอม
 2. เงินเดือน
  • ปริญญาโท : 3000 RMB/เดือน
  • ปริญญาเอก : 6000 หรือ 7000 RMB/เดือน (ขึ้นอยู่กับว่าผ่านการทดสอบคุณสมบัติหรือไม่)
 3. ค่าประกันสุขภาพ
 4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป

Where to Study

ทุนการศึกษา ANSO สนับสนุนให้นักศึกษา/นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC)

 • มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งโดย CAS ในปี พ.ศ. 2501
 • ศูนย์นวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจีน
 • ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศจีน (อันดับที่ 3-5) อันดับที่ 100 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับโลกเช่น QS, THE, US News และ ARWU

มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS)

 • บัณฑิตวิทยาลัยแห่งแรกในจีน และเป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในจีน
 • นักเรียนได้รับการฝึกอบรมจากส่วนกลางและการฝึกอบรมการวิจัยเฉพาะทางที่สถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน
 • การจัดอันดับของ ESI ปี 2562 : อันดับ 1 ในจีน อันดับ 82 ของโลก

Who Can Apply 

 1. ไม่ถือสัญชาติจีน
 2. เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 3. ผู้สมัครระดับปริญญาโท : เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2534 (รวมวันที่ 1)
 4. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก : เกิดหลัง 1 มกราคม 2529 (รวมวันที่ 1)
 5. ไม่รับมอบหมายงานอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาของทุนการศึกษา
 6. ตรงตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของ USTC และ UCAS

How to Apply

รายละเอียดทุนการศึกษา ANSO ฉบับเต็ม

1. ศึกษา 2021 Call for Applications อย่างละเอียด

ตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดอย่างละเอียด โดยเฉพาะคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร

2. เตรียมเอกสารและส่งใบสมัครทางออนไลน์

ไปยัง Application Portal ของ USTC / UCAS ในเว็บไซต์รายละเอียดทุนการศึกษา ANSO ฉบับเต็ม ส่งใบสมัครตามคำแนะนำ

3. เลือกทุนการศึกษา ANSO ในใบสมัคร

【หมายเหตุ】ไม่สามารถสมัครทุน ANSO ทั้งใน USTC และ UCAS พร้อมกันได้ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการรับเข้าศึกษา

Deadline

31 มีนาคม 2564

ที่มา : www.anso.org.cn

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]