ปัจจุบัน ร้านขายสินค้าใกล้หมดอายุกำลังได้รับความนิยมในนครเฉิงตู ร้านเหล่านี้วางขายสินค้าที่มีอายุเหลือ 1-6 เดือน ในราคาประหยัดกว่าจากราคาปกติร้อยละ 50-90 สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำพวกขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ตอบโจทย์วัยรุ่นงบน้อย ที่อยากทดลองบริโภคอาหาร ของขบเคี้ยว หรือขนมนำเข้าจากต่างประเทศ

 

สินค้าใกล้หมดอายุ มีความปลอดภัยหรือไม่ ?

ผู้บริโภคบางส่วนอาจกังวลเรื่องความปลอดภัยของสินค้าใกล้หมดอายุ ความจริงแล้วสินค้าใกล้หมดอายุที่นำมาจำหน่ายเหล่านี้ มีระยะห่างจากวันหมดอายุระหว่าง 1-6 เดือน นักวิชาการระบุว่า หากบรรจุในสภาพดีและจัดเก็บอย่างเหมาะสม ก็สามารถรับประทานได้ตามปกติ

 

ธุรกิจสินค้าใกล้หมดอายุเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จาก “รายงานวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรมอาหารใกล้หมดอายุของจีนและรายงานการวิจัยผู้บริโภคปี 2563” ของ iiMedia Research ระบุว่า มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวของจีนในปี 2563 อยู่ที่ 3 ล้านล้านหยวน ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า ธุรกิจอาหารใกล้หมดอายุจะมีมูลค่าหลักหมื่นล้านหยวนในอนาคต รูปแบบของธุรกิจอาหารใกล้หมดอายุมีหลากหลาย อาทิ การขายอาหารใกล้หมดอายุผ่านร้านค้าขนาดเล็ก การเปิดร้านขายสินค้าใกล้หมดอายุ รวมไปจนถึงการขายสินค้าใกล้หมดอายุผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ผู้ประกอบการร้านขายสินค้าใกล้หมดอายุแห่งหนึ่งในเขตชิงหยาง นครเฉิงตู เปิดเผยว่า ตนประกอบธุรกิจดังกล่าวมาแล้วกว่า 8 ปี สินค้าใกล้หมดอายุเหล่านี้เป็นสินค้าค้างสต๊อกที่ถูกส่งมาจากโรงงานผลิตและห้างสรรพสินค้า ซึ่งนอกจากจะขายปลีกให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถขายส่งให้กับร้านขายสินค้าลดราคา ร้านบุฟเฟ่ต์ ฯลฯ ด้วย

 

นโยบายลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งของจีน

ตาม “กฎหมายต่อต้านอาหารเหลือทิ้งของจีน” มาตราที่ 12 ระบุว่า ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอื่น ๆ ควรจะตรวจสอบอาหารทุกวัน และคัดแยกประเภทอาหารใกล้วันหมดอายุ ทำฉลากพิเศษ หรือนำไปวางขายในโซนเดียวกัน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ออกคำสั่งโดยเน้นการลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ส่งเสริมนิสัยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า สร้างค่านิยมให้การกินทิ้งกินขว้างเป็นเรื่องน่าอาย นอกจากนี้รัฐบาลยังออกนโยบาย “ปฏิบัติการจานสะอาด” โดยรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารหมดจานซึ่งนักเรียน นักศึกษาต่างให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ว่า ผู้บริโภคชาวจีนอาจยอมรับและหันมาบริโภคอาหารใกล้หมดอายุมากขึ้น

 

ข้อควรคำนึงต่อการขายสินค้าใกล้หมดอายุ

ธุรกิจขายสินค้าใกล้หมดอายุมีความเสี่ยงเรื่องการขายสินค้าไม่ทันวันหมดอายุ จึงจำเป็นต้องอาศัยทำเลที่ตั้งร้านที่ดี และการตลาดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การโปรโมทสินค้า การลดราคาที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค

 

โอกาสของผู้ประกอบการไทย

ธุรกิจขายสินค้าใกล้หมดอายุ นอกจากจะช่วยลดปัญหาอาหารเหลือทิ้งแล้ว ยังสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น เพื่อให้สินค้าดังกล่าวได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าหรือร้านขายของชำ อาจศึกษารูปแบบธุรกิจข้างต้น โดยเฉพาะพิจารณารูปแบบของการวางโซนขายสินค้าใกล้หมดอายุเป็นสินค้าคุณภาพดี รวมทั้งสภาพบรรจุภัณฑ์ที่ยังคงสภาพปกติ ซึ่งนอกจากจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยระบายสินค้าค้างสต๊อกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว ยังสนองตอบต่อนโยบายลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของโลกด้วย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ baijiahao (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564)

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701452324879202686&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706984307862651346&wfr=spider&for=pc

เว็บไซต์ Sohu.com (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564)

https://www.sohu.com/a/495094188_100281680

เว็บไซต์ Baidu Baike (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564)

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%8F%8D%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B5%AA%E8%B4%B9%E6%B3%95/55549602?fromtitle=%E5%8F%8D%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B5%AA%E8%B4%B9%E6%B3%95&fromid=56864210&fr=aladdin

ที่มา : https://thaibizchina.com/