เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 สนง. ศุลกากรจีน (GACC) เผยว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2564 มูลค่าการค้า รปท. ของจีนอยู่ที่ 24.78 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 23.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และเติบโตร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกเติบโตร้อยละ 23.2 และมูลค่าการนำเข้าเติบโตร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

Image source : freepik.com

 

ในช่วงเวลาดังกล่าว มูลค่าการค้ากับ 3 คู่ค้าหลัก ได้แก่ อาเซียน สหภาพยุโรป และสรอ. เติบโตร้อยละ 22.8 ร้อยละ 22.1 และร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ

ในขณะเดียวกัน มูลค่าการค้ากับประเทศตามเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) อยู่ที่ 7.29 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ มูลค่าการค้ากับโปแลนด์ UAE และไทย เติบโตร้อยละ 30.7 ร้อยละ 28.2 และร้อยละ 26.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับช่วงเดือน ส.ค. 2564 มูลค่าการค้า รปท. ของจีนอยู่ที่ 3.43 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

 

ที่มา :

China’s foreign trade up 23.7 pct in first eight months

http://www.news.cn/english/2021-09/07/c_1310173110.htm

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/