• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • เมืองรุ่ยจินกำลังก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งแรกด้วยเงินทุนกว่า 1.66 พันล้านหยวน

เมืองรุ่ยจินกำลังก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งแรกด้วยเงินทุนกว่า 1.66 พันล้านหยวน

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

ปัจจุบัน รัฐบาลรุ่ยจินกำลังก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งแรกของเมืองรุ่ยจิน ซึ่งเป็นท่าอากาศยานพลเรือนแห่งที่ 8 ของมณฑลเจียงซี โดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในสิ้นปี 2565 และเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมของปี 2566 โดยจะเปิดให้บริการเส้นทางไปยังปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู กว่างโจว ซีอานและหนานจิง และตั้งเป้าจะรองรับผู้โดยสารกว่า 550,000 คนต่อปี และปริมาณสินค้ากว่า 2,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ เมืองรุ่ยจินมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดที่สำคัญทางวัฒนธรรมฮากกาและแหล่งที่อยู่อาศัยหลักของชาวฮากกาในปัจจุบัน ขณะเดียวกันรุ่ยจินยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของกองทัพแดง และเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นที่สำคัญของกองทัพแดงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อนเดินทัพทางไกล

ท่าอากาศยานแห่งแรกของเมืองรุ่ยจิน

ศูนย์ BIC ขอเพิ่มเติมว่า แม้ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของเมืองรุ่ยจินยังพัฒนาไม่เท่าเมืองอื่น ๆ ของมณฑลเจียงซี แต่ด้วยนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองรุ่ยจิน โดยปี 2563 เมืองรุ่ยจินมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 57 ของมูลค่า GDP ทั้งเมืองรุ่ยจิน ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รัฐบาลจีนหันมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้น นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองรุ่ยจินที่เน้นภาพลักษณ์ของเมืองการท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการขยายช่องทางคมนาคมที่เชื่อมโยงไปยังนครใหญ่ของจีนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์กองทัพแดงที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นตัวอย่างของการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

แหล่งอ้างอิง https://www.163.com/dy/article/G6RKGQVF0545AXJJ.html

http://www.ruijin.gov.cn/rjsrmzfyyh/c104496/list_pic_3.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]