เมื่อไม่นานมานี้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับวิสาหกิจชั้นนำ 100 ราย ประจำปี 2564 ซึ่งอ้างอิงจากรายได้ผลประกอบการในปี 2563 ที่ต้องมากกว่า 2,000 ล้านหยวน โดยเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 205 ล้านหยวน (YoY) จากปีที่แล้ว ในจำนวน 100 รายนี้ มี 45 รายที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นครหนานหนิง

ผลจากการจัดอันดับพบว่า วิสาหกิจชั้นนำ 100 อันดับแรกของกว่างซี ในจำนวนนี้มีวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 47 ราย และวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการบริการ จำนวน 36 ราย มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4.91 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 17.07% (YoY) และมีผลประกอบการรวม 1.72 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.83% (YoY) ในจำนวนนี้ มีวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ 3 รายที่มีผลประกอบการมากกว่า 1 แสนล้านหยวน

ในส่วนของการเติบโตของวิสาหกิจเอกชนก็เป็นที่น่าจับตามอง โดยในปีนี้ วิสาหกิจเอกชนติด 4 ใน 10 อันดับแรกในบรรดาวิสาหกิจชั้นนำ เพิ่มขึ้น 2 รายจากปีก่อน มีผลกำไรสุทธิ 17,563 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8.68% (YoY) ข้อมูลจากการจัดอันดับพบว่าวิสาหกิจเอกชนมีอัตราส่วนกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราส่วนกำไรเฉลี่ยต่อหัวสูงกว่ารัฐวิสาหกิจ

อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ คือแนวโน้มการให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา (Research and Development – R&D) ในวิสาหกิจชั้นนำที่เพิ่มมากขึ้น โดยในจำนวน 100 รายนี้ มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Costs) 15,928 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.65% (YoY) และมีการจดสิทธิบัตร จำนวน 18,825 รายการ เพิ่มขึ้น 4.16% (YoY) และมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Invention patent) 4,412 รายการ เพิ่มขึ้น 6.21%

อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้วิสาหกิจชั้นนำ 100 รายของกว่างซีมีผลประกอบการในต่างประเทศเพียง 24,927 ล้านหยวน ลดลง 39.49% มูลค่าสินทรัพย์ในต่างประเทศลดลง 44.96% และพนักงานในต่างประเทศลดลง 2.18%

ปี 2564 เกณฑ์การจัดอันดับวิสาหกิจชั้นนำภาคอุตสาหกรรมการผลิต 50 อันดับแรกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กำหนดให้วิสาหกิจต้องมีรายได้ 2,617 ล้านหยวน โดยเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 674 ล้านหยวน (YoY) จากปีที่ผ่านมา โดยทั้ง 50 รายมีผลประกอบการรวม 7.7 แสนล้านหยวน ในจำนวนนี้มีวิสาหกิจ 18 รายที่มีผลประกอบการมากกว่า 10,000 ล้านหยวน โดยมีเพียงบริษัท Liuzhou Steel Group เป็นวิสาหกิจรายเดียวที่มีผลประกอบการมากกว่า 1 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 15.82% (YoY)

ในจำนวน 50 รายนี้ เป็นวิสาหกิจที่อยู่ใน นครหนานหนิง จำนวน 11 ราย ครอบคลุมธุรกิจสาขาการแปรรูปอาหาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแปรรูปอลูมิเนียมเชิงลึก

ปี 2564 เกณฑ์การจัดอันดับวิสาหกิจชั้นนำภาคอุตสาหกรรมการบริการ 50 อันดับแรกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กำหนดให้วิสาหกิจต้องมีรายได้สูงกว่า 1,575 ล้านหยวน เกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 27.74% หรือราว 342 ล้านหยวน (YoY) จากปีที่ผ่านมา โดยทั้ง 50 รายมีผลประกอบการรวม 7.66 แสนล้านหยวน ลดลง 0.86% มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 3.92 ล้านล้านหยวน จากข้อมูลในช่วง 5 ปีมานี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18.67%

นอกจากนี้ พบว่า วิสาหกิจ 50 รายนี้มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นครหนานหนิง จำนวน 40 ราย ผลประกอบการรวม 6.96 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.87% ของผลประกอบรวม 50 ราย สะท้อนให้เห็นว่า ศูนย์กลางการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการบริการกระจุกตัวอยู่ที่ นครหนานหนิงเมืองเอกของเขตฯ กว่างซีจ้วง

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา หนังสือพิมพ์
Nanning Daily (南宁日报) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (
广西新华网) วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ที่มา : https://thaibizchina.com/