• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • นครเฉิงตูครองแชมป์รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุดในจีนหลายปีติดต่อกัน

นครเฉิงตูครองแชมป์รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุดในจีนหลายปีติดต่อกัน

 

นครเฉิงตูเปิดให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นแห่งแรก ๆ ในจีน มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร อาทิ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า การโอนสิทธิ์ การต่ออายุ และบริการอื่น ๆ รวม 28 รายการ โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และได้เพิ่มจำนวนศูนย์ฯ ในเขตต่าง ๆ จนปัจจุบันมีจำนวนศูนย์ฯ รวม 156 แห่ง

จากสถิติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์ฯ นครเฉิงตู ได้รับคำขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วกว่า 57,000 รายการ ถือเป็นสถิติสูงที่สุดทั่วประเทศ ทั้งนี้ การจดทะเบียนสิทธิด้านเครื่องหมายการค้าได้ช่วยให้วิสาหกิจสามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 610 ล้านหยวน ผลการดำเนินงานของนครเฉิงตูมีความโดดเด่นจนได้รับการชื่นชมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ แจ้งว่า การให้บริการของศูนย์ฯ ได้ขยายช่องทางสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อำนวยความสะดวก พัฒนาประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ “หน้าประตู” ของเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางยุทธศาตร์การพัฒนาเครื่องหมายการค้าระดับชาติ และเป็นการบ่มเพาะนวัตกรรมในระดับภูมิภาค

ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์ทำธุรกิจในจีนควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจดทะเบียนและรักษาสิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เนื่องจากบริษัทเอกชนไทยบางรายเคยประสบปัญหาถูกบริษัทท้องถิ่นนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฯ เป็นของตน ทำให้เจ้าของบริษัทของไทยกลายเป็นผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของตนเองในจีน ด้วยเหตุนี้ศูนย์ฯ จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการจดทะเบียนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของท่านในจีนได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกิจในจีนได้ที่ https://thaibizchina.com/trade-investment-china/regulations/

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ CQN  (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564)

https://www.cqn.com.cn/zgzlb/content/2021-07/15/content_8713300.htm

ภาพประกอบ : เว็บไซต์ Freepik

<a href=’https://www.freepik.com/photos/business’>Business photo created by rawpixel.com – www.freepik.com</a>

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]