เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 เวลา 09.10 น. เขตสาธิตความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าท้องถิ่น (SCO) เปิดตัวรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนแรก โดยเดินทางออกจากศูนย์ขนส่งสินค้าในเมืองชิงต่าว (Qingdao multimodal transportation center) ถึงปลายทางที่กรุงดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะผลักดันในการสร้างช่องทางให้กับประเทศสมาชิก SCO สามารถเจาะตลาดในเอเชียแปซิฟิกได้

เขตสาธิตความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าท้องถิ่น (SCO) ตั้งอยู่ในเมืองรองเจียวโจว เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง มีพื้นที่ 108 ตารางกิโลเมตร ด้านหน้ามุ่งไปยังทิศตะวันออกฝั่งประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ทิศเหนือฝั่งประเทศมองโกเลียและรัสเซีย ทิศใต้กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศสมาชิก SCO ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์

รถไฟได้บรรทุกสินค้าจำนวนมาก เช่น เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง สินค้าและอุปกรณ์อื่น ๆ กว่า 100 ตู้ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1.66 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 วัน โดยเดินผ่านเส้นทางด่านเมือง Korgos เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน

นายหลิว เจี้ยนจวิน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมืองรองเจียวโจว กล่าวว่า รถไฟขบวนนี้ดำเนินการโดยกลุ่ม Shandong Hi-speed Group (SDHS) ของมณฑลซานตง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการเปิดช่องทางการค้าทางบกอีกช่องทางหนึ่งจากมณฑลซานตงไปยังประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ให้กลายเป็นเส้นทางสายไหมใหม่ระหว่างมณฑลซานตงกับประเทศทาจิกิสถาน ผลักดันและสนับสนุนการสร้าง “ช่องทางสีเขียว” สำหรับการขนส่งสินค้า และหวังว่าจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ ดำเนินความร่วมมือเชิงลึกในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า การก่อสร้างพื้นที่การค้า และการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และพร้อมที่จะต้อนรับประเทศอื่น ๆ จากทั่วมุมโลกมายังเมืองรองเจียวโจว เมืองชิงต่าว และเขตสาธิตความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าท้องถิ่น (SCO) เพื่อแบ่งปันโอกาสและร่วมมือกันพัฒนา

รถไฟบรรทุกสินค้าขบวนนี้ชื่อว่า Qilu เป็นรถไฟเส้นทางจีน – ยุโรป ของมณฑลซานตง โดยการส่งออกในครั้งนี้ ได้ยื่นเรื่องขอต่อสำนักงานศุลกากรเมืองชิงต่าวแล้วในการรับรองและตรวจสอบ โดยก่อนหน้านี้มีเส้นทางเดินรถไฟที่เชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียกลางแล้ว เช่น กรุงบิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน และกรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน

ปัจจุบันศูนย์ขนส่งสินค้าในเมืองชิงต่าว (Qingdao multimodal transportation center) ได้เปิดตัวขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วกว่า 20 ประเทศ และเส้นทางขนส่งสินค้าด่วนภายในประเทศ ตามข้อมูลของทางการ ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2564 ได้บริการขนส่งสินค้าแล้วจำนวน 297 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยเป็นขบวนรถไฟกลุ่มประเทศ SCO กลุ่มประเทศในเอเชียกลาง จำนวน 243 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: บัญชี Wechat ทางการของ Jiaozhou financial media center (云上胶州) วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
https://mp.weixin.qq.com/s/Rq7Z7vullK_Ffcg1lw69CQ (ภาษาจีน)
http://shandong.chinadaily.com.cn/2021-07/07/c_641062.htm (ภาษาอังกฤษ)

ภาพประกอบ: Wechat ทางการ 云上胶州

ที่มา : https://thaibizchina.com/