มณฑลฝูเจี้ยนเริ่มใช้หุ่นยนต์ครู AI ช่วยสร้างสถาบันศึกษาอัจฉริยะ

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เดือนเมษายนปี 2564 บริษัท NetDragon Websoft Holdings Limited ได้จัดแสดงเกี่ยวกับการใช้งานหุ่นยนต์ครู AI “Li Qingzhao” ที่มีฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การจดจำใบหน้า การบันทึกเวลาเข้าชั้นเรียน การดูแลควบคุมระเบียบของชั้นเรียนและการดูแลอุปกรณ์อัจฉริยะในห้องเรียน ขณะที่ยังสามารถแสดงท่าทางและสีหน้าอารมณ์ได้ตามคำสั่ง เช่น กระพริบตา พยักหน้า และยกมือ เพื่อทำหน้าที่เป็นครูในชั้นเรียนได้สมจริง โดยหุ่นยนต์ครู AI ถูกติดตั้งระบบสาธิตบทเรียนต่าง ๆ เช่น บทเรียนภาษาจีน บทเรียนบทกวีจีนโบราณ และบทเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ หุ่นยนต์ครู AI ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการสอนของครูในลักษณะ “ห้องเรียนครูคู่” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยบริษัท NetDragon ถูกนำมาใช้กับโรงเรียนในมณฑลฝูเจี้ยนแล้ว เช่น โรงเรียน Fuzhou No. 3 Middle School ในนครฝูโจว ซึ่งได้สร้างห้องเรียน VR โดยให้นักเรียนสวมแว่นตา VR เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรและชีววิทยา ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

หุ่นยนต์ครู AI และผู้ช่วยสอน AI ของบริษัท NetDragon Websoft Holdings Limited

ปัจจุบัน หุ่นยนต์ครู AI “Li Qingzhao” เริ่มมีการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 7 แห่งของนครฝูโจวอย่างเป็นทางการ อาทิ Fuzhou No. 3 Middle School / Fuzhou No. 8 Middle School / Changle No. 1 Middle School นอกจากนั้น ห้องเรียนแบบ VR ที่พัฒนาโดยบริษัท NetDragon ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว 68 แห่งในพื้นที่ทดลอง 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ฝูโจว อู่ฮั่น เฉิงตู กว่างโจว หนิงเซี่ยหุย และเหอเป่ย และในอนาคตจะเข้าสู่การทดลองในห้องเรียนของโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศมากขึ้น แนวทางดังกล่าวนับเป็นวิธีการที่น่าสนใจสำหรับไทยในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะเดียวกันมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาห้องเรียนแบบดั้งเดิม

แหล่งอ้างอิง https://www.sohu.com/a/463072369_362042

http://www.chinanews.com/sh/2021/04-24/9463005.shtml

http://www.hxnews.com/news/fj/fz/202104/25/1985455.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]