นครหนานหนิงเล็งฟื้น “บิน” กับอาเซียน รับนโยบาย “วัคซีนพาสปอร์ต”

 

ไฮไลท์

  • ทางการจีนได้เปิดตัว “วัคซีนพาสปอร์ต” นำร่องเป็นประเทศแรกในโลก ซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (International Travel Health Certificate) ที่มีบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 และข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สแกน QR Code บนแอปพลิเคชัน wechat) และเอกสารกระดาษ ซึ่งจะช่วยให้ชาวจีนสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น
  • ปีนี้ นครหนานหนิงเตรียมขยายโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงให้เพื่อรองรับงานขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยทางวิ่งเส้นที่ 2 คลังสินค้าในสนามบิน เฟส 2 การฟื้นฟูเส้นทางบินพาณิชย์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่ 3 (Terminal 3) เพื่อรองรับผู้โดยสาร 48 ล้านคน-ครั้ง และปริมาณสินค้า 5 แสนตัน
  • ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ “วัคซีนพาสปอร์ต” ของทางการจีนจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเดินทางระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในยุคโควิด-19 และการพัฒนาศักยภาพงานขนส่งทางอากาศระลอกใหม่ของสนามบินหนานหนิงเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการบินพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่า “ประเทศไทย” จะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการเดินทางระหว่างประเทศของชาวกว่างซี

 

ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง (Nanning Wuxu International Airport/南宁吴圩国际机场) ได้รับการกำหนดตำแหน่งให้เป็น Hub การบินจีนกับอาเซียน เป็นหนึ่งในด่านสากลทางอากาศที่สำคัญของจีนและเป็นหนึ่งในสนามบินที่เหมาะสมในการรองรับอากาศยานเมื่อต้องลงจอดระหว่างทางในเส้นทางบินระหว่างประเทศ (alternate airport)

หลายปีมานี้ ปริมาณผู้โดยสารผ่านเข้า-ออกสนามบินของนครหนานหนิงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้เต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของแผนงานพัฒนาศักยภาพรองรับงานขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงระลอกใหม่

ตามสถิติปี 2563 ท่าอากาศยานแห่งนี้มีจำนวนเครื่องบินขึ้น-ลง 8.8 หมื่นเที่ยว-ครั้ง จำนวนผู้โดยสาร 10.584 ล้านคน-ครั้ง อยู่ในลำดับที่ 27 ของประเทศจีน มีเส้นทางบินรวม 205 เส้นทาง (เป็นเส้นทางบินนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 25 เส้นทาง) ให้บริการเส้นทางบินสู่ 124 เมืองสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

ปีนี้ นครหนานหนิงเตรียมขยายโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงให้มีศักยภาพรองรับงานขนส่งทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยทางวิ่งเส้นที่ 2 ความยาว 3.8 กิโลเมตร คลังสินค้าในสนามบิน เฟส 2 เพื่อให้มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 48 ล้านคน-ครั้ง และปริมาณสินค้า 5 แสนตัน การฟื้นฟูเส้นทางบินพาณิชย์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งเส้นทางขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร รวมทั้งการเร่งเตรียมการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่ 3 (Terminal 3)

ตามรายงาน สนามบินนครหนานหนิงอยู่ระหว่างการเตรียมฟื้นฟูเส้นทางบินสู่เมืองหลวงในประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งกรุงพนมเปญ เวียงจันทน์ และกรุงฮานอย รวมทั้งกำลังวางแผนขยายเที่ยวบินคาร์โก้ระหว่างนครหนานหนิงกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศเอเชียใต้เพิ่มอีก 1-2 เส้นทาง ปัจจุบัน มีเที่ยวบินคาร์โก้กับนครโฮจิมินห์และกรุงมะนิลา

การบินพาณิชย์เป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะช่วงต้นของการระบาดที่มีมาตรการจำกัดการเดินทาง ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างมาก สายการบินต้องปรับตัวจากพิษโควิด-19 ด้วยการหันมาขนส่งสินค้าแทนผู้โดยสาร

อย่างไรก็ดี การที่ทางการจีนสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ภาคธุรกิจการบินพาณิชย์ในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในหลายพื้นที่ รวมถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ทางการจีนได้เปิดตัว “วัคซีนพาสปอร์ต” นำร่องเป็นประเทศแรกของโลก ซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (International Travel Health Certificate) ที่มีบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 และข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สแกน QR Code บนแอปพลิเคชัน wechat) และเอกสารกระดาษ ซึ่งจะช่วยให้ชาวจีนสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ง่ายขึ้น
แม้ว่า “วัคซีนพาสปอร์ต” ดังกล่าวจะมีไว้สำหรับการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีประเทศใดบ้างที่ยอมรับ“วัคซีนพาสปอร์ต” นี้ร่วมกัน ขณะที่ทางการจีนเองก็ยังไม่ได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศจีน อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเร็วๆ นี้

บีไอซี เห็นว่า ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ “วัคซีนพาสปอร์ต” ของทางการจีนจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเดินทางระหว่างประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในยุคโควิด-19 และการพัฒนาศักยภาพงานขนส่งทางอากาศระลอกใหม่ของสนามบินหนานหนิงเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการบินพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้ โดยคาดว่า “ประเทศไทย” จะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการเดินทางระหว่างประเทศของชาวกว่างซี

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中新社广西) วันที่ 9 มีนาคม 2564
ภาพประกอบ www.freepik.com

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]