เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 รัฐบาลมณฑลไห่หนานประกาศแผนปฏิรูปด้านนวัตกรรมและการดำเนินงานสำหรับเขตดำเนินโครงการนำร่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติโป๋อ่าว เล่อเฉิง (Bo’ao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

แผนปฏิรูปนวัตกรรมโป๋อ่าว

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้ศึกษาแผนดังกล่าวแล้ว เห็นว่า มีมาตรการที่น่าสนใจ คือ (1) ลดขั้นตอนการขอเอกสารตรวจลงตราให้แก่ผู้ป่วย ผู้ติดตามผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ชาวต่างชาติ (2) ลดขั้นตอนการนำเข้ายารักษาโรค เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางการจีน (3) สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ (4) ลดขั้นตอนการจัดตั้ง   สถาบันทางการแพทย์ (5) อำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมข้ามพรมแดน (cross-border transactions) และ (6) สนับสนุนการเข้าถึงประกันสุขภาพที่ครอบคลุมยารักษาโรคที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในจีน

ปัจจุบัน เมื่อปี 2561 บริษัท Evergrande Health ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ China Evergrande Group (ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครกว่างโจว) ร่วมกับ Harvard Medical School BWH สหรัฐอเมริกา เข้าไปลงทุนโดยเปิดโรงพยาบาล Bo’ao Evergrande International ในพื้นที่เขตนำร่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ โป๋อ่าว เล่อเฉิง    ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือระหว่างจีนกับต่างประเทศในธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ

โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย

ศูนย์ BIC กว่างโจว เห็นว่า เขตดำเนินโครงการนำร่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ โป๋อ่าว เล่อเฉิง จึงน่าจะเป็นโอกาสสำหรับนักธุรกิจไทยที่ประสงค์จะขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการบริการทางการแพทย์ซึ่งนักธุรกิจไทยสามารถเข้าไปลงทุนหรือมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนจีนได้

ทั้งนี้ เขตดำเนินโครงการนำร่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ โป๋อ่าว เล่อเฉิง ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากคณะรัฐมนตรีจีนตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งต่อมา รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นได้ออกมาตรการเพื่อผลักดันให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกและเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในปี 2573 เช่น นโยบายเกี่ยวกับการนำเข้ายารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากทางการจีนเพื่อใช้ในสถานพยาบาลภายในเขตนำร่อง และแนวทางสำหรับการนำยารักษาโรคนำเข้ามาใช้นอกเขตนำร่องในกรณีเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว เป็นต้น

นางสาวสุวิชญา กีปทอง เขียน
นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

ที่มา : https://thaibizchina.com/