ไฮไลท์

  • งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 17 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563 ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
  • ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดงานในปีนี้จะยึดรูปแบบผสมผสานระหว่างออฟไลน์ร่วมกับออนไลน์ โดยฝ่ายผู้จัดจะเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการอาเซียนที่มีบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในจีนเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางของกระทรวงพาณิชย์ประเทศนั้นๆ
  • งาน CAEXPO ครั้งที่ 17 มี สปป.ลาว เป็นประเทศเกียรติยศ (Country of Honor) และมีประเทศปากีสถานเป็นประเทศรับเชิญพิเศษ (Special Partner Country) สถานที่จัดงานมีพื้นที่ 1.34 แสนตารางเมตร แบ่งเป็นโซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาเซียน โซนนิทรรศการความร่วมมือด้านการลงทุน โซนนิทรรศการการค้าบริการ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และโซนนิทรรศการเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีนกับอาเซียน (City of Charm)

 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้จัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 17 ต้องปรับเลื่อนเวลาและรูปแบบการจัดงาน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563 ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (จากเดิมที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี) ภายใต้หัวข้อหลักว่าด้วย “ร่วมพัฒนาข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิทัล” ในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์ โดยฝ่ายผู้จัดจะเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการอาเซียนที่มีบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าในจีนเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าได้ผ่านช่องทางของกระทรวงพาณิชย์ประเทศนั้นๆ

 


Credit: 吴志勇

งาน China-ASEAN Expo เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่รัฐบาลกลางมอบให้กับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อยกระดับการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกของมณฑลแห่งนี้ให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเป็น “ประตูสู่อาเซียน” (Gateway to ASEAN) ของจีน โดยมี “นครหนานหนิง” เมืองเอกของเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นสถานที่จัดงานถาวร

บทบาทสำคัญของงาน China-ASEAN Expo นอกจากจะเป็นเวทีส่งเสริมความใกล้ชิดด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียน ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN FTA) งานดังกล่าวยังมีนัยสำคัญทางการเมืองและทางการทูตระหว่างจีนกับอาเซียนอีกด้วย โดยปี 2563 เป็นปีครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-เมียนมา และครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย และจีน-ฟิลิปปินส์


Credit: 中国东盟博览会

งาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 17 มี สปป. ลาว เป็นประเทศเกียรติยศ (Country of Honor) และมีประเทศปากีสถานเป็นประเทศรับเชิญพิเศษ (Special Partner Country) สถานที่จัดงานมีพื้นที่ 1.34 แสนตารางเมตร แบ่งเป็นโซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาเซียน โซนนิทรรศการความร่วมมือด้านการลงทุน โซนนิทรรศการการค้าบริการ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และโซนนิทรรศการเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีนกับอาเซียน (City of Charm) โดยจังหวัดพังงาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของประเทศไทย

นอกจากนี้ ปีนี้ยังมีการจัดโซนนิทรรศใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรก ได้แก่ โซนนิทรรศการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน (Cross-Border e-Commerce) โซนนิทรรศการความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) และโซนนิทรรศการความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area – GBA)

ในส่วนของกิจกรรมคู่ขนานของงาน CAEXPO ก็จะใช้รูปแบบการจัดแบบออฟไลน์ร่วมกับการถ่ายทอดสดออนไลน์เช่นกัน เช่น การประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit – CABIS) ฟอรัมการประชุมระดับสูง และกิจกรรมสัมมนาเวทีย่อยในด้านต่างๆ

 


Credit: 中国东盟博览会

เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกบูธในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าและบริการไปประชาสัมพันธ์หรือทดลองตลาด รวมทั้งเป็นจุดนัดพบในการเจรจาการค้าหรือหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ ส่งผลให้ฝ่ายผู้จัดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-507 8381

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.caexpo.org (中国东盟博览会) วันที่ 15 กันยายน 2563
ภาพประกอบ www.gxnews.com.cn / 中国东盟博览会 / ช่างภาพ 吴志勇

ที่มา : https://thaibizchina.com/