• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ทีมวิจัยกุ้ยหลินประดิษฐ์ชุดตรวจโควิด-19 ที่อาจปนเปื้อนในอาหารและอากาศ รู้ผลไวไม่เกิน 10 นาที

ทีมวิจัยกุ้ยหลินประดิษฐ์ชุดตรวจโควิด-19 ที่อาจปนเปื้อนในอาหารและอากาศ รู้ผลไวไม่เกิน 10 นาที

ไฮไลท์

  • ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กุ้ยหลิน (Guilin University Of Electronic Technology) ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจปนเปื้อนในอาหารและอากาศ ใช้เวลารอผลทดสอบไม่เกิน 10 นาที และอยู่ระหว่างการรออนุมัติก่อนปล่อยออกสู่ตลาด
  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถนำชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวไปใช้ตรวจหาโรคนอกสถานพยาบาลหรือในพื้นที่ที่ใกล้กับตัวผู้ป่วย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรอผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการคัดกรอง ควบคุม และป้องกันโควิด-19
  • ก่อนหน้านี้ ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกัน IgM / IgG เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในคนมาแล้ว

 

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของการวิจัยเพื่อการป้องกันและรับมือกับโควิด-19 ที่กำลังคุกคามสังคมโลกในขณะนี้ หลังจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กุ้ยหลิน (Guilin University Of Electronic Technology/广西桂林电子科技大学) ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่อาจปนเปื้อนในอาหารและอากาศ

ทีมนักวิจัยดังกล่าว มีศาสตราจารย์เฉิน เจินเฉิง (Chen Zhencheng/陈真诚) ศาสตราจารย์ประจำคณะชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Collage of Life and Environmental Sciences) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กุ้ยหลินเป็นหัวหน้าทีม ภูมิหลังของการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2563 หลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ศาสตราจารย์เฉินฯ ได้หยุดงานวิจัยการตรวจทดสอบโรคมะเร็งที่มีอยู่ในมือไว้ก่อน และได้จัดตั้งทีมวิจัยเพื่อเร่งพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19

เพียง 1 เดือน ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกัน IgM / IgG (Immunoglobulin M และ Immunoglobulin G) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลไวภายใน 3-5 นาที เป็นอุปกรณ์ช่วยคัดกรองผู้ต้องสงสัยติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในเบื้องต้น และช่วยลดภาวะเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทดสอบด้วยกรดนิวคลีอิก

หลังจากนั้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 การตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนเขียงหั่นปลาแซลมอนนำเข้าที่ตลาดค้าส่งซินฟาตี้ในกรุงปักกิ่ง เป็นโจทย์ใหม่ที่ทำให้ทีมนักวิจัยของศาสตราจารย์เฉินฯ ต้องพัฒนาและอัปเกรดชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อแบบรวดเร็วที่อาจปนเปื้อนในอาหารและอากาศ และเมื่อไม่นานมานี้ ทีมนักวิจัยก็ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจดังกล่าวแล้ว โดยใช้เวลารอผลทดสอบไม่เกิน 10 นาที อยู่ระหว่างการรออนุมัติก่อนปล่อยออกสู่ตลาด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องสามารถนำชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวไปใช้งานได้ในหลากหลายสถานที่ รวมถึงการตรวจหาโรคนอกสถานพยาบาลหรือในพื้นที่ที่ใกล้กับตัวผู้ป่วย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรอผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ ช่วยให้งานคัดกรอง ควบคุม และป้องกันโรคระบาด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ภาพประกอบ http://news.guilinlife.com

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]