วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนตุลาคม 2563
“เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจีน”

เนื้อหาประกอบด้วย

  • นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาจีน
  • โครงการซวงอีหลิว
  • หลักการ VIP สำหรับการสร้างระบบดัชนีการประเมินผล
  • ร่างแผน 5 ปี ฉบับที่ 14
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรชั้นนำ
  • มหาวิทยาลัยจีนที่ติดอันดับโลก
  • หลักสูตรใหม่ๆ ในมหาวิทยาลัยจีน
  • เปิดโลกการศึกษาจีน “เรียนที่จีนอย่างไรให้ปั้ง (棒 : ยอดเยี่ยม)”
  • ทุนการศึกษาในประเทศจีน
  • รู้จักคนไทยในจีน

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนตุลาคม 2563 3 MB 1359