บริษัท BYD จากผู้ผลิตรถยนต์สู่การเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัท BYD จำกัดผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น ปัจจุบัน สามารถผลิตหน้ากากอนามัยมากที่สุดในโลก โดยสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 15 ล้านชิ้น และน้ำยาฆ่าเชื้อโรควันละ 300,000 ขวด

ในช่วงการระบาดรุนแรงของโรค COVID-19 เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม บริษัท BYD ได้จัดตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยโดยใช้เครื่องจักรกว่า 100 เครื่อง ซึ่งเครื่องจักรทั้งหมดผลิตโดยทีมวิศวกรและทีม R&D ของบริษัท BYD กว่า 3,000 คน โดยใช้เวลาผลิตเครื่องจักรทั้งหมดเพียง 7 วัน ซึ่งสามารถผลิตหน้ากากอนามัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ บริษัท GAC บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีสำนักงานอยู่ที่นครกว่างโจวยังได้จัดตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยด้วยเช่นกัน โดยใช้เครื่องจักรกว่า 40 เครื่องซึ่งสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 10 ล้านชิ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีน (NDRC) เผยว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์จีนสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 110 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 450 คิดเป็น 10 เท่าของจำนวนหน้ากากอนามัยทั้งหมดที่ผลิตได้เมื่อปี 2562

บริษัท BYD ก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยนายหวัง ฉวนฝู (Wang Chuanfu) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและฮ่องกง เมื่อปี ๒๕๔๖ บริษัท BYD ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท Tsinchuan Automobile จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น BYD Auto Co., Ltd. โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ (1) การผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 41 (2) แบตเตอรี่และธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 8 และ (3) รถยนต์ ประกอบด้วย รถยนต์ที่ใช้น้ำมัน รถยนต์ไฮบริด (hybrid) และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ร้อยละ 51 ปัจจุบัน บริษัท BYD เป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มียอดจำหน่ายเป็นอันดับ 1 ของจีน และเป็น 2 ของโลกรองจาก Tesla

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา