ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีน เติบโตร้อยละ 22.2 YoY

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 สนง. การศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) เผยว่า ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนอยู่ที่ 31.67 ล้านล้านหยวน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขทั้งปีของปี 2562 (ก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 YoY ในจำนวนดังกล่าว จีนนำเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่า 14.18 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 YoY และเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนจีนส่งออกต่างประเทศมีมูลค่า 17.49 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 YoY และเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 นอกจากนี้ มูลค่าการนำเข้าและการส่งออกของบริษัททุนต่างชาติในจีนอยู่ที่ 11.41 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 YoY และคิดเป็นร้อยละ 36 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน คาดว่าปี 2564 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 จากปี 2563 และจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของโลก

  • อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน

ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 อาเซียนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน โดยมูลค่าการค้าระหว่างจีน-อาเซียนอยู่ที่ 4.55 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 YoY และคิดเป็นร้อยละ 14.4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน ซึ่งจีนนำเข้าจากอาเซียนมีมูลค่า 2.05 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 YoY ส่วนจีนส่งออกไปยังอาเซียนมีมูลค่า 2.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1 YoY ทั้งนี้ จีนได้ดุลการค้า 4.5 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 YoY ส่วนคู่ค้ารายใหญ่ลำดับที่ 2-4 ของจีน ได้แก่ สหภาพยุโรป (+20.4%) สหรัฐอเมริกา (+23.4%) และญี่ปุ่น (+10.8%) นอกจากนี้ มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง BRI อยู่ที่ 9.3 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 YoY และคิดเป็นร้อยละ 29.4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วงดังกล่าว

 

แหล่งที่มา :

https://www.chinanews.com/cj/2021/11-07/9604016.shtml

http://news.cctv.com/2021/11/04/ARTIu32fiatKeJXiCyUrTya3211104.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]