ทุนการศึกษาในจีน ปี 2020

1. The ANSO Scholarship for Young Talents 2020

ทุนการศึกษา ANSO เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา/นักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองจีนได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ วิทยาลัยหรือโรงเรียนของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (UCAS) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน ทุนการศึกษา ANSO ประกอบด้วย 2 โปรแกรมหลักคือ ทุนปริญญาโท และทุนปริญญาเอก ทุกปีจะมีนักศึกษาปริญญาโทประมาณ 200 คน และนักศึกษาปริญญากว่า 300 คนจากทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. The ASEAN Talented Young Scientists(Guangxi)Program

The ASEAN Talented Young Scientists(Guangxi)Program (ATYSP) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ และการสร้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในอนาคตร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ ATYSP ได้รับการสนับสนุนจากเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงในการจัดสรรเงินพิเศษเพื่อสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักวิชาการ และนักวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อดำเนินการวิจัยแบบร่วมมือเต็มเวลาเป็นเวลา 6 หรือ 12 เดือนในมณฑลกวางสี

* โครงการนี้ ยังไม่มีรายละเอียดบนเว็บไซต์สำหรับปีหน้า หากมีผู้สนใจ (นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักวิชาการ และนักวิจัย) ที่เป็นคนไทย China – ASEAN Technology Transfer Center (CATTC)  และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มณฑลกว่างสี  แจ้งว่าจะดำเนินการให้ โปรดติดต่อ pasupha@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. CAAS Call for 2020 International Students Programs

บัณฑิตวิทยาลัยด้านเกษตรศาสตร์แห่งประเทศจีน (GSCAAS)  ภายใต้สถาบันบัณฑิตเกษตรศาสตร์จีน Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก โดยสนับสนุนทุนการศึกษาจากหลายแหล่งทุน ดังนี้

  1. The Chinese Government Scholarship (CGS)
  2. The Graduate School of CAAS Scholarship (GSCAASS)
  3. The Beijing Government Scholarship (BGS)
  4. GSCAAS-OWSD fellowship

รายละเอียดเพิ่มเติม

4. Asia-Pacific Space Cooperation Organization(APSCO) Degree Education Programs with Beihang University

สนับสนุนผู้สมัครจากประเทศสมาชิก APSCO (ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมกับ บังคลาเทศ จีน อิหร่าน มองโกเลีย ปากีสถาน เปรู ตุรกี) ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา APSCO เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อวกาศและเทคโนโลยี  APSCO และมหาวิทยาลัย Beihang ได้ริเริ่มโครงการปริญญาโท APSCO เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ (โปรแกรม MASTA) แบ่งเป็นสาขาต่างๆดังนี้

  1. โปรแกรม MASTA การสำรวจระยะไกลและระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (RS & GIS)
  2. โปรแกรม MASTA การสื่อสารผ่านดาวเทียม (SATCOM)
  3. โปรแกรม MASTA ระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลก (GNSS)
  4. โปรแกรม MASTA เทคโนโลยีไมโครดาวเทียม (MicroSat)
  5. โปรแกรม MASTA นโยบายและกฎหมายอวกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

5. Chinese Government Scholarship

5.1 Chinese Government Scholarship

5.2 Local Government Scholarship

5.3 Confucius Institutes Scholarship

5.4 School Scholarship

5.5  Enterprise Scholarship

ติดต่อเรา