เทรนด์ตลาดผู้สูงอายุจีน เติบโตแบบฉุดไม่อยู่! มูลค่าตลาดเกิน 4 ล้านล้านหยวน

คอลัมน์ ปากตลาดจีน BY อ้ายจง

ผู้เขียน : ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มีการคาดการณ์ว่า กลุ่มผู้สูงอายุจีนจะเพิ่มขึ้นถึง 400 ล้านคน ภายในปี 2033 และจะสูงสุดที่ 487 ล้านคน ภายในปี 2053 รัฐบาลจีนจึงออกนโยบายที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุขึ้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเติบโตสอดรับนโยบายรัฐขึ้นมาอย่างฉุดไม่อยู่”


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง