เทรนด์ตลาดผู้สูงอายุจีน เติบโตแบบฉุดไม่อยู่! มูลค่าตลาดเกิน 4 ล้านล้านหยวน คอลั…

เทรนด์ตลาดผู้สูงอายุจีน เติบโตแบบฉุดไม่อยู่! มูลค่าตลาดเกิน 4 ล้านล้านหยวน

คอลัมน์ ปากตลาดจีน BY อ้ายจง

ผู้เขียน : ภากร กัทชลี อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“มีการคาดการณ์ว่า กลุ่มผู้สูงอายุจีนจะเพิ่มขึ้นถึง 400 ล้านคน ภายในปี 2033 และจะสูงสุดที่ 487 ล้านคน ภายในปี 2053 รัฐบาลจีนจึงออกนโยบายที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุขึ้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเติบโตสอดรับนโยบายรัฐขึ้นมาอย่างฉุดไม่อยู่”


อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "35 กรุงเทพธุรกิจ เทรนด์ตลาดผู้สูงอายุจีน เติบโตแบบจุดไม่อยู่! เบบจุ มูลค่าตลาดเกินกว่า 4 ล้านล้านหยวน ล้านหย"

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา