• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ประ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ประ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 7,305 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,004,274 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,651 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 320 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,971 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 323 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 312,257 ราย)
เสียชีวิตรวม 19,934 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 51 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,888,536 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,900 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 95,804 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ… เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎ששש เพิ่มขึ้นวันนี้ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์โควิด-19 ในอาเซียน ติดเชื้อรวม เสียชีวิต รักษาอยู่ ฟลิปปินά รักษาหาย +1,974 2,811,248 ประเทศ 44,866 เพิ่มขึ้นวันนี้ คิดเขื้อรวม 28,660 ไทย 510,725 เสียชีวิต 2,737,722 8,882 รักษาอยู่ รักษาหาย เรียดนาม 2,528,821 95,804 482,007 สิงคโปร์ 1,000,897 22,849 ก้มพูชา 230,077 132,100 845,948 จำนวนผู้ติดเชื้อ ต่อประซากรล้านคน) อัตราติดเชื้อ บาใน 24,525 850 205,004 778 115,730 77,642.65 28,677.55 44,326 39,396.75 32,022.8 10,236.21 6,558 9,355.65 อตราตาย Log Scale 10000000 ไทย 1000000 บรุใน 100000 10000 1000 100 10 2,004,274 (+2.396 ราย) กันยายน ตุลาคม พฤุศจิกายน ราย) ราย) 101928 1524 122130 18275 1423 1625 1322 101928 1625 132231 18275 1423 112029 มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤุศจิกายน วช. กระทรวงการอุดมศึกษา‎"‎

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]