รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ Qilu นครจี่หนาน ทะลุ 600 ขบวน ภายในปี 2564

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2564 บริษัท Shandong High-Speed Group (SDHS) ได้เดินขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าเส้นทางจีน – ยุโรป (Qilu) จากนครจี่หนาน ถึงปลายทางที่กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยมีสินค้า อาทิ ยางรถยนต์ยี่ห้อ LingLong Tire เครื่องแกะสลัก สินค้าเหล็กกล้า และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลซานตง โดยผ่านด่านที่เมือง Korgos เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ถึงกรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปัจจุบัน บริษัท SDHS ได้เดินขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า Qilu ออกจากนครจี่หนานแล้วกว่า 600 ขบวน นับเป็นการยกระดับการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของมณฑลซานตงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท SDHS ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขบวนรถไฟ Qilu ในนครจี่หนาน โดยมีมาตรการที่หลากหลาย เพื่อที่จะส่งเสริมและผลักดันขบวนรถไฟ Qilu ให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่นของนครจี่หนาน ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของการค้าระหว่างประเทศ การขับเคลื่อนขบวนรถไฟ Qilu ภายใต้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของหน่วยงานรัฐบาลมณฑลซานตง สำนักงานศุลกากร นครจี่หนาน สำนักงานการรถไฟแห่งชาติ นครจี่หนาน และหน่วยงานอื่น ๆ ส่งผลให้มีเส้นทางเดินรถไฟหลายสาย มีศักยภาพในการบริการ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า Qilu ที่ออกจากนครจี่หนาน มีแล้ว 1,343 ขบวน เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 เท่าในแต่ละปี ผ่าน 19 ประเทศกว่า 40 เมือง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา นครจี่หนานมีจำนวนขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นอันดับ 1 ในมณฑลซานตง และอันดับ 10 ของประเทศ นับเป็นการปลดล็อคช่องทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในนครจี่หนานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นครจี่หนานสามารถสร้างเขตพื้นที่ใหม่ และช่องทางในการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการเชื่อมต่อที่แม่นยำ พัฒนาการให้บริการการค้าระหว่างประเทศของนครจี่หนาน สนับสนุนการส่งออก “แบรนด์ซานตง” และ “Made in Shandong” และบริการที่ครบวงจร

ที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในมณฑลซานตง เช่น บริษัท Sinotruk และ Haier ได้มีการกำหนดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าถึง 69 ขบวน มีการขนส่งสินค้ารวม 5,700 ตู้ มูลค่ากว่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ นครจี่หนานยังได้เปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบ “Cold Chain” เพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้า รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้าและส่งออก

นายหาน เจิงเฉียง รองผู้จัดการ แผนก Grinding Media บริษัท IRAETA กล่าวว่า การทำงานของรถไฟ Qilu มีเสถียรภาพ มีความตรงต่อเวลา มีความปลอดภัยสูง โดยในปีนี้ กำลังในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่ค่อยเพียงพอ ขบวนรถไฟ Qilu จึงได้แก้ปัญหาให้กับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า Qilu ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับนครจี่หนานในการขนส่งสินค้ากับกลุ่มประเทศ BRI อีกทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศในเขตนครจี่หนาน ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซานตง

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา:
http://news.iqilu.com/shandong/yaowen/2021/1109/4994579.shtml (เว็บไซต์ทางการของมณฑลซานตง สำนักข่าว https://www.iqilu.com/  (齐鲁网)วันที่ 9 พ.ย. 2564)
https://sd.dzwww.com/sdnews/202111/t20211110_9406116.htm (เว็บไซต์ทางการ 大众网 วันที่ 10 พ.ย. 2564)

ภาพประกอบ:
http://www.customs.gov.cn/jinan_customs/500337/500339/3993755/index.html (สำนักงานศุลกากร นครจี่หนาน วันที่ 10 พ.ย. 2564)

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]