นครเฉิงตูเปิดตัวรถส่งสินค้าอัจฉริยะไร้คนขับ

ในปัจจุบัน ธุรกิจสินค้าเดลิเวอรี่ประสบปัญหาขาดแคลนพนักงานจัดส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาล และช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน ทำให้การจัดส่งไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานคน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม-เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดส่งสินค้าด้วยพนักงานส่งของยังสร้างความกังวลในเรื่องการเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้กับผู้บริโภค

ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซูเปอร์มาร์เก็ตหย่งฮุย สาขาถนนซินชวน เขตไฮเทคโซน นครเฉิงตู จึงได้เปิดตัวรถส่งสินค้าอัจฉริยะไร้คนขับ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตหย่งฮุยฯ มีรถส่งสินค้าอัจฉริยะไร้คนขับจำนวน 4 คัน มีระยะการกระจายสินค้าประมาณ 3 กิโลเมตร ครอบคลุมกว่า 30 หมู่บ้าน สามารถให้บริการผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวได้มากกว่า 20,000 คน รถส่งสินค้าอัจฉริยะไร้คนขับทำงานตลอด 24 ชั่วโมงตามเวลาทำการของซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยรถแต่ละคันรับน้ำหนักสินค้าได้ 500 กก. และสามารถจัดส่งสินค้าได้สูงสุด 200 คำสั่งซื้อต่อวัน สามารถวางแผนเส้นทางด้วยตนเอง สินค้าจะถูกนำไปส่งหน้าหมู่บ้าน และพนักงานประจำหมู่บ้านจะนำสินค้าไปส่งถึงมือผู้บริโภคต่อไป

รถส่งสินค้าอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำในการขับขี่ สามารถลดความเร็วเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และสามารถรับมือกับสภาพอากาศต่างๆ เช่น ฝนตก หิมะ หรือการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจออนไลน์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตหย่งฮุยเพิ่มการลงทุนในโครงการรถส่งสินค้าอัจฉริยะไร้คนขับ โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 ยอดขายออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวสูงถึง 9,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 และคิดเป็นร้อยละ 13.9 ของยอดขายทั้งหมด นอกจากนี้ ผลการสำรวจของซูเปอร์มาร์เก็ตฯ ระบุด้วยว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเดลิเวอรี่ในจีนอาจเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า ปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตหย่งฮุยกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ ยังให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Yonghui Life ด้วย

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ และปริมาณการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้รถขนส่งสินค้าอัจฉริยะไร้คนขับกลายเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อเดลิเวอรี่ ร้านอาหารเดลิเวอรี่ ในการขนส่งสินค้าและบริการ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้ตรงเวลา มีความแม่นยำในการขับขี่และมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:  เว็บไซต์ hexun.com

(เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)

http://news.hexun.com/2021-11-16/204751592.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]