ตลาดอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมปรุงของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจาก Tmall ชี้ว่า ในช่วงเทศกาลชอปปิง “11.11” ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ตลาดอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมปรุง (เช่น ข้าวกล่องแช่แข็ง และชุดอาหารหม้อไฟ) มียอดขายเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นช่องทางสั่งอาหารที่สะดวกสำหรับผู้บริโภคทั่วไป (Customer)

ในอีกทางหนึ่ง ก็เป็นช่องทางผลิตอาหารที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำสำหรับธุรกิจการผลิตอาหาร (Business) โดยปัจจุบันการสั่งอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมปรุงของ Business และ Customer คิดเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ตามลำดับ คาดว่าตลาดอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมปรุงของจีนจะมีมูลค่า 3.46 แสนล้านหยวนในปี 2564 ซึ่งจะเติบโต 18.1 จากปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3 ล้านล้านหยวนใน 6-7 ปีข้างหน้า

แหล่งที่มา :

https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/11-19/9612103.shtml

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]