เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 สำนักงานข้อมูลสารสนเทศภายใต้คณะรัฐมนตรีจีน จัดการบรรยายเรื่องการเพิ่มการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจีนในปี 2565 โดยนางสวี เสี่ยวหลาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) ระบุว่า ในปี 2565 จีนจะเดินหน้ายกระดับการบ่มเพาะ SMEs  ทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ (1) ธุรกิจ SMEs ทั่วไป (2) ธุรกิจ SMEs  ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (3) ธุรกิจ SMEs “ยักษ์ตัวเล็ก (Little Giant)” และ (4) ธุรกิจ SMEs ที่เป็นแชมป์ในอุตสาหกรรมด้านการผลิต

 

แหล่งที่มา :

https://www.yicai.com/news/101237767.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/