รายงานธุรกิจร้านอาหารของจีนประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 China Chain Store & Franchise Association (CCFA) เผยรายงานธุรกิจร้านอาหารของจีนประจำปี 2564 โดยรายงานระบุว่า

(1) ปี 2563 จีนมีจำนวนร้านอาหารทั้งหมด 6.53 ล้านแห่ง ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2562 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กบางส่วนต้องปิดกิจการ

(2) ร้านอาหารจีนมีสัดส่วนร้อยละ 79.4 ของร้านอาหารทั้งหมด ร้านอาหารตะวันตกมีสัดส่วนร้อยละ 15.2 และร้านอาหารอื่น ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 5.4

(3) สำหรับร้านอาหารจีนต่าง ๆ ร้านหม้อไฟมีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือร้านอาหารเสฉวน

(4) ผู้บริโภคในจีนนิยมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในช่วงเที่ยงของวันจันทร์-ศุกร์ และเย็นของวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด

(5) การให้บริการจัดส่งอาหารออนไลน์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจร้านอาหารในจีนโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งร้านอาหารบางส่วนมียอดจำหน่ายอาหารจากช่องทางออนไลน์กว่าร้อยละ 50 ของยอดจำหน่ายอาหารทั้งหมด

แหล่งที่มา :

https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/11-25/9616245.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]