วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤศจิกายน 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2564

“บันทึกการเดินทางสู่อวกาศของจีน ปี 2021”

เนื้อหาประกอบด้วย

 • รายการกิจกรรมอวกาศ (การส่งดาวเทียมและยานอวกาศ) ของจีนในปี พ.ศ. 2564
 • โครงการด้านอวกาศของจีนในปี พ.ศ. 2564
  • สถานีอวกาศจีนเทียนกง
   • ข้อมูลพื้นฐานของสถานีอวกาศจีนเทียนกง
   • สำนักงานวิศวกรรมอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีน
   • ขั้นตอนการสร้างสถานีอวกาศจีนเทียนกง
   • โครงสร้างสถานีอวกาศจีนเทียนกง
   • เป้าหมายภารกิจของสถานีอวกาศจีนเทียนกง
   • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • โครงการสำรวจดวงจันทร์
   • ข้อมูลพื้นฐานของโครงการสำรวจดวงจันทร์
   • การดำเนินงานของโครงการสำรวจดวงจันทร์ ในปี พ.ศ. 2564
  • โครงการสำรวจดาวเคราะห์
   • ภารกิจสำรวจดาวอังคารเทียนเวิ่น-1
  • ภารกิจส่งดาวเทียมประเภทต่าง ๆ
 • โครงการอวกาศของจีนในอนาคต
  • สถานีอวกาศจีนเทียนกง
  • โครงการสำรวจดวงจันทร์
  • โครงการสำรวจดาวเคราะห์
 • เบื้องหลังชื่อยานอวกาศจีนกับตำนานจีนโบราณ

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]