Science Technology Innovation Weekly No.7/2564

1. กระชับความสัมพันธ์ประชาคมจีน – อาเซียนครบรอบ 30 ปี ด้วยการสร้างอนาคตร่วมกัน

22 พ.ย. 64 – สี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความสัมพันธ์จีน-อาเซียน เพื่อฉลองวาระครบรอบ 30 ปี และประกาศจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมจีน-อาเซียน ว่า จีนยินดีทำงานร่วมกับอาเซียน ขจัดการแทรกแซง แบ่งปันโอกาส และสร้างความมั่งคั่งร่วมกันใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) พัฒนาความร่วมมือในทุกระดับอย่างครอบคลุมและสร้างชุมชนนวัตกรรมจีน-อาเซียน 2) ปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน สร้างร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างจีน–อาเซียน 3) เสริมสร้างความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างประเทศ และสร้างแรงผลักดันใหม่สำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค

2. นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการวัดคุณสมบัติควอนตัมมิติใหม่เป็นครั้งแรก

25 พ.ย. 64 – นักวิทยาศาสตร์ด้านควอนตัมจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ประสบความสำเร็จในการวัดคุณสมบัติควอนตัมมิติใหม่เป็นครั้งแรก ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review Letters ระดับนานาชาติ ความสำเร็จนี้ช่วยแก้ปัญหาการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับกระบวนการข้อมูลควอนตัมมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์

3. โครงการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำจืด

29 พ.ย. 64 – บริษัท Tangshan Shengang Seawater Desalination มณฑลเหอเป่ย จัดตั้งโครงการ “แยกเกลือออกจากน้ำทะเล” เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยผ่านกระบวนการลอยตัว ตัวกรองทราย เพื่อแยกของแข็ง สารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารอื่น ๆ ออก ก่อนจะส่งไปยังรีเวิร์สออสโมซิสเมมเบรน ซึ่งคัดกรองสารละลายออกจากน้ำ โครงการนี้มีกําลังการผลิตน้ำจืดมากกว่า 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน จะช่วยเพิ่มน้ำจืด 34 ล้านตัน/ปี

4. การสอบเข้ารับข้าราชการ 2022 อัตราส่วนการแข่งขัน 68:1

28 พ.ย. 64 – การสอบแข่งขันเข้ารับราชการของจีน ปี 2022 มีผู้สมัครสอบเกิน 2 ล้านคน ขณะที่เปิดรับเพียง 31,200 ตำแหน่ง มีอัตราส่วนการแข่งขัน 68:1 การสอบมี 2 ช่วง คือ ทักษะงานธุรการและการสอบวัดคุณสมบัติข้าราชการ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 มีจำนวนผู้สมัครสอบฯ เกิน 1 ล้านคนเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน และปีนี้มีจำนวนผู้สมัครสอบเกิน 2 ล้านคน

5. ข้อมูลเท็จแพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวกับไวรัส

26 พ.ย. 64 – นายแพทย์จง หนานซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจของจีนกล่าวว่า หัวใจหลักของการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 คือ การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยประชาสัมพันธ์เชิงบวกผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการฉีดวัคซีนที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันของประชาชน การต่อสู้และเอาตัวรอดกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของทั่วโลก เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นสูงสุดที่จีนให้ความสำคัญ คือ “สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดี

ที่มา

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/24/content_525713.htm? div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/26/content_525869.htm?div=-1
  • https://www.xinhuathai.com/vdo/245930_20211129
  • https://news.cctv.com/2021/11/28/ARTIz8xlcUPHvbLT9jDBQF8A211128.Shtml?spm=C94212.P2Zgu9C2lQBU.EdmaNB4aadRE.4
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-11/26/con
  • tent_525873.htm?div=-1
อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]