วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มกราคม 2564

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ร่วมกับ ภาคภาษาไทย ในเครือ China Media Group (CMG) นำเสนอ

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมกราคม 2564
“เส้นทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน”

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ที่มาของการแก้ปัญหาความยากจนของจีน
  • การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  • นโยบายการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  • การแก้ปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ (มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง)
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความยากจนของจีน
  • บทวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยากจนของจีน
  • รู้จักคนไทยในจีน

เผยแพร่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมกราคม 2564 4 MB 711
ติดต่อเรา