วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน มกราคม 2564

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ร่วมกับ ภาคภาษาไทย ในเครือ China Media Group (CMG) นำเสนอ

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมกราคม 2564
“เส้นทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน”

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ที่มาของการแก้ปัญหาความยากจนของจีน
  • การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  • นโยบายการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
  • การแก้ปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่ (มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซี-จ้วง)
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความยากจนของจีน
  • บทวิเคราะห์การแก้ปัญหาความยากจนของจีน
  • รู้จักคนไทยในจีน

เผยแพร่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]