• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงก…

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงก…

ขอเรียนเชิญร่วมงาน

วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
ครบรอบ ๖๒ ปี
.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
กำหนดการ
.
๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน
.
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑
โดย
๑. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ ๒ : Research Knowledge Management สำหรับชุมชน : การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า ณ ชั้น ๑ อาคาร วช.๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "เซ็นเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม" รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑
.
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การบรรยายเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย" โดย ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กิจกรรมที่ ๒ : Research Knowledge Management สำหรับชุมชน : เทคนิคการทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชสวนครัว ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" รางวัลเหรียญทอง การประกวดเวทีนานาชาติ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ https://qr.w69b.com/g/pi0qYl98k
และติดตามชมผ่าน Facebook LIVE สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]