วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กุมภาพันธ์ 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเรื่อง “ทุนเรียนต่อจีนและชีวิตนักเรียนไทยในจีน”

“วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับนี้ จึงเป็นเหมือนคู่มือให้ผู้สนใจเรียนต่อที่จีนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นอย่างรอบด้าน และสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปได้ด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมตัวสมัครทุนการศึกษาของจีนและเรียนต่อที่ประเทศจีน

เนื้อหาประกอบด้วย

  • สถิตินักเรียนไทยในจีน
  • ทุนการศึกษาในประเทศจีน
  • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
  • ขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษา
  • โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
  • แหล่งหาข้อมูลด้านการศึกษา
  • ชีวิตนักเรียนไทยในจีน
  • รู้จักคนไทยในจีน

เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2564

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 5 MB 685
ติดต่อเรา