วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน กุมภาพันธ์ 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเรื่อง “ทุนเรียนต่อจีนและชีวิตนักเรียนไทยในจีน”

“วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับนี้ จึงเป็นเหมือนคู่มือให้ผู้สนใจเรียนต่อที่จีนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นอย่างรอบด้าน และสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปได้ด้วยตัวเอง เพื่อเตรียมตัวสมัครทุนการศึกษาของจีนและเรียนต่อที่ประเทศจีน

เนื้อหาประกอบด้วย

  • สถิตินักเรียนไทยในจีน
  • ทุนการศึกษาในประเทศจีน
  • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
  • ขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษา
  • โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
  • แหล่งหาข้อมูลด้านการศึกษา
  • ชีวิตนักเรียนไทยในจีน
  • รู้จักคนไทยในจีน

เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2564

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]