ชยุตพล ฮั่นตระกูล | วิศวกรรมการควบคุม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

ชยุตพล ฮั่นตระกูล (วิว)
ปริญญาโท – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการควบคุม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ปริญญาตรี – คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ผมจะศึกษาผ่านการดูคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ bilibili.com หรือ อ่านสรุปจากบล็อกในเว็บไซต์ CSDN ซึ่งส่วนตัวคิดว่ารวดเร็วและเข้าใจมากกว่าการอ่านหนังสือ อย่างไรก็ตามข้อมูลเชิงลึกยังคงต้องพึ่งความรู้จากหนังสืออยู่ดี”

หลังจากจบปริญญาตรีที่ไทย ผมมาเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University – BLCU) เป็นเวลา 1.5 ปี  และได้ทำงานที่จีน 2 ปี ก่อนที่จะเรียนต่อปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทที่นี่ เป็นหลักสูตร 3 ปี เรียนทั้งหมด 34 หน่วยกิต โดยอาจารย์แนะนำให้เก็บหน่วยกิตให้หมดภายในปี 2 เทอม 1 เพื่อจะได้ใช้เวลาอีก 1.5 ปี ทำงานวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์

ตัวช่วย bilibili.com และบล็อกใน CSDN

ถึงแม้จะมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากที่เรียนปริญญาตรีมาก่อน แต่ด้วยความที่ภาษาจีนมีคำศัพท์เฉพาะ และมักจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษ  ทำให้ผมต้องทบทวนเนื้อหา และหาความรู้เพิ่มเติมเอง โดยผมจะศึกษาผ่านการดูคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ bilibili.com หรือ อ่านสรุปจากบล็อกในเว็บไซต์ CSDN ซึ่งส่วนตัวคิดว่ารวดเร็วและเข้าใจมากกว่าการอ่านหนังสือ อย่างไรก็ตามข้อมูลเชิงลึกยังคงต้องพึ่งความรู้จากหนังสืออยู่ดี 

การเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ค่อนข้างจะเข้มงวด เนื้อหาค่อนข้างเยอะและยาก ด้วยความที่นักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนระดับหัวกะทิจากจีนและต่างชาติ ทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูง บางวิชาเน้นทำการบ้านส่งไม่มีการสอบ

ส่วนของห้องทดลอง(实验室)จะแบ่งตามอาจารย์ที่ปรึกษา ผมอยู่ที่ Intelligent Biomimetic Design Lab มีอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ Xie GuangMing (谢广明)ผลงานที่โดดเด่นของห้องทดลองนี้ คือ หุ่นยนต์ปลา

หุ่นยนต์ปลา

หุ่นยนต์ปลาที่ว่านี้ ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ปลาคาร์ฟ ปลาปักเป้า และปลาแบล็คโกสต์ ซึ่งหุ่นยนต์ปลาแต่ละประเภทมีรูปร่างและฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หุ่นยนต์ปลานี้ นอกจากจะใช้เพื่อการศึกษาโดยการเลียนแบบการว่ายน้ำของปลา และการตอบสนองของปลาตามธรรมชาติต่อหุ่นยนต์ปลาแล้ว ยังสามารถใช้หุ่นยนต์ปลาเพื่อความบันเทิงได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ไม่ได้จำกัดว่า จะต้องใช้หุ่นยนต์ที่ห้องทดลองมีอยู่แล้ว เราสามารถออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาเองและใช้ทำการทดลองได้

ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย

ผมเช่าบ้านอยู่เองนอกมหาวิทยาลัย เพราะรู้สึกว่าเป็นอิสระและได้ใช้ชีวิตมากกว่า ผมใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า(电动车)ที่ราคาไม่สูง หาซื้อง่าย ถ้าเสียก็สามารถซ่อมเองได้ และปัจจุบันที่จีนสามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบนถนนได้โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่

ข้อคิด

สำหรับผม สิ่งที่สำคัญคือ ความตั้งใจและความเชื่อว่าเราทำได้ การหาความรู้เพิ่มเติมหรือการหางานพิเศษทำ จะทำให้เราไม่ว่างและไม่คิดฟุ้งซ่าน และอยากขอบคุณครอบครัวและคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจ รับฟัง และสนับสนุนผมตลอดมา ขอบคุณครับ

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]