การสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2021
“ดิจิทัลหยวน เงินในอนาคต”

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
09:30 – 10:30 น. (เวลาไทย)
10.30 – 11.30 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ
ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ (รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
สุพัฒน์ อำไพธนากร (หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง)

ดำเนินรายการโดย
ศิริวรรณ นพรัตน์ (นักจัดรายการคลื่น 96.5 FM “ECON BIZ”)

ช่องทางการรับชม

  • Facebook Live เพจวิทย์ไมตรีไทยจีน ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สอท.ปักกิ่ง
  • Zoom Meeting Meeting ID: 848 1445 3521 / Passcode: 820756
  • รับชมย้อนหลังได้ที่ www.stsbeijing.org