เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2564 นายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมการประชุม “1+6” Roundtable ครั้งที่ 6 ผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้นำสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของโลก ได้แก่ ธนาคารโลก (WB), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), องค์การการค้าโลก (WTO), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (FSB)

โดยนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า (1) จีนสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจในปีนี้ และรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภาพรวม (2) เศรษฐกิจจีนได้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในเชิงลึก โดยจีนจะผลักดันการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วย (3) พวกเราควรยืนหยัดสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีโดยมี WTO เป็นแกนหลัก รวมทั้งเพิ่มความเป็นเสรีและความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และ (4) จีนเป็นตลาดนำเข้าใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 12 และจีนกำลังผลักดันให้ความตกลง RCEP เริ่มมีผลใช้บังคับในช่วงต้นปี 2565 นอกจากนี้ จีนได้ขอเจรจาเข้าร่วม CPTPP และ Digital Economy Partnership Agreement (DEPA)

แหล่งที่มา :

www.gov.cn/premier/2021-12/07/content_5657990.htm

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.gov.cn

ที่มา : https://thaibizchina.com/