• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • มณฑลซานตงสร้างพื้นที่การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนภายใต้พื้นดิน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ล้านตันต่อปี เป็นชุดแรกของจีน

มณฑลซานตงสร้างพื้นที่การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนภายใต้พื้นดิน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ล้านตันต่อปี เป็นชุดแรกของจีน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 บริษัท Sinopec Qilu Petrochemical ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนภายใต้พื้นดิน (CCUS) คาดว่าในปลายเดือนธันวาคมนี้ สามารถแล้วเสร็จครึ่งนึงของการก่อสร้างตามโครงการ โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ล้านตันต่อปี นับว่าเป็นโครงการ CCUS ภายใต้พื้นดินชุดแรก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

รูปแบบการก่อสร้างมีลักษณะเป็นถังทรงกลม 2 ถัง แต่ละถังสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,000 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้วิธีการและระบบการดักจับคาร์บอน ที่เป็นการเปลี่ยนถ่ายสู่พลังงานสะอาด ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99

นาย Xu Qixuan รองผู้จัดการฝ่าย Technology Development ของบริษัท Sinopec Qilu Petrochemical กล่าวว่า เมื่อแล้วเสร็จ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้เกือบ 9 ล้านต้น หรือหยุดการใช้งานรถยนต์เกือบ 6 แสนคัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้ เมื่อผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ก็จะถูกส่งไปยังเขตการผลิตน้ำมันในทุ่งน้ำมันเก่า เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันต่อไป เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันโดยทั่วไปจะถูกเรียกว่าการสูบน้ำมันอย่างก้าวหน้าหรือ (Enhanced Oil Recovery (EOR)) และเพื่อบรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยในการจัดการปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ บนโลก

คาดว่า ในอีก 15 ปีข้างหน้า เขตการผลิตน้ำมันสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 10 ล้านตัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นเกือบ 3 ล้านตัน

โครงการ CCUS เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อการลดคาร์บอนของบริษัท Sinopec Qilu Petrochemical และพร้อมสร้างความร่วมมือกับหน่วยวิจัยทางวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ขยายการสำรวจ ดำเนินการทางด้านเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ทรัพยากรจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงลึก

ปัจจุบัน ประเทศจีนได้ส่งเสริมและเร่งรัดการใช้นโยบาย ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการพึ่งพาถ่านหินและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น โดยรัฐบาลจีนเชื่อว่า เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างงานให้ชาวจีนหลายล้านคน รวมทั้งลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศจีนจะยกระดับประสิทธิภาพของการใช้ถ่านหินสะอาด สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต่ำ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการประเมินปริมาณการใช้พลังงานอีกด้วย

 

 

 

 

แหล่งที่มา:
เว็บไซต์ทางการ 大众网 https://sd.dzwww.com/sdnews/202112/t20211212_9549505.htm (วันที่ 12 ธ.ค. 2564)

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]