มณฑลกวางตุ้งทดสอบรถบรรทุกอัจฉริยะคันแรกในจีน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะได้ชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำ โดยเฉพาะในสาขายานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) ได้แก่ บริษัท WeRide และบริษัท Pony.ai ในวันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว จะขอพาทุกท่านติดตามพัฒนาการล่าสุดของยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของบริษัท Pony.ai ซึ่งได้เดินหน้าทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับแนวโน้มการขนส่งโลจิสติกส์ในอนาคต

รถบรรทุกอัจฉริยะ “PonyTron”
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 บริษัท Pony.ai ประกาศความสำเร็จในการทดสอบการขับขี่และการขนส่งบนทางหลวงซึ่งถือเป็นการทดสอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะครั้งแรกในจีน โดยรถบรรทุกดังกล่าว มีชื่อว่า “PonyTron” ล่าสุด รถบรรทุก PonyTron ได้ทดสอบขนส่งสินค้าแล้ว 16,400 ตัน
เป็นระยะทางกว่า 50,000 กิโลเมตร ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดตัวรถบรรทุก PonyTron เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเริ่มทดสอบรถบรรทุก PonyTron
บนถนนสาธารณะในนครกว่างโจวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 และทดสอบให้บริการเชิงพาณิชน์ในเขตหนานซา นครกว่างโจวตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

รถบรรทุก PonyTron ถือเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับที่ 4 (Level 4 High Automation) กล่าวคือ เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากคนขับที่อยู่หลังพวงมาลัย ทั้งนี้ รถบรรทุก PonyTron ใช้ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เดียวกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติส่วนบุคคลของบริษัท Pony.ai ได้แก่ เซนเซอร์ Lidar 2 ตัว สำหรับตรวจจับและคาดคะเนระยะของวัตถุ 360 องศารอบตัวรถในระยะ 150 เมตร
กล้อง 6 ตัว สำหรับตรวจจับวัตถุระยะไกลมายังใกล้ ซึ่งใช้ในกรณีรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและช่วยรถในการเปลี่ยนเลน ครอบคลุมพื้นที่ 300 – 1,000 เมตร
เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 3 ตัว สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเลน และเสาอากาศ Global Navigation Satellite System (GNSS) 2 แท่งสำหรับ
รับส่งข้อมูลพิกัด ตำแหน่ง รวมทั้งระบบการสื่อสาร ขณะที่ตัวรถผลิตโดยบริษัท FAW Jiefang ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ที่สุดในจีน

แนวโน้มการพัฒนาของรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติ
บริษัท Pony.ai กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 ให้เสถียรยิ่งขึ้นภายในปี 2568 หลังจากนั้น บริษัทจะเริ่มพัฒนา PonyTron
สู่ระดับที่ 5 (Level 5 Full Automation) ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับเต็มรูปแบบที่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามคำสั่งโดยไม่ต้องมีคนขับอยู่ด้านหลังพวงมาลัย และเห็นว่ารถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ประหยัดเวลาในการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทำให้การขนส่งสินค้าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัท EqualOcean ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการลงทุนและให้บริการข้อมูลระหว่างประเทศ คาดว่า ภายในปี 2573 รถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับการพาณิชย์ในจีนจะมีจำนวนสูงถึง 6.27 ล้านคัน และรายได้จากรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติจะสูงถึง 853.9 พันล้านหยวน (134.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 

แหล่งที่มาของข้อมูล
www.baijiahao.baidu.com/s?id=1686436240204664005&wfr=spider&for=pc
www.new.qq.com/rain/a/20210403A066I800
www.news.yiche.com/hao/wenzhang/46285572/
www.chinadaily.com.cn/a/202112/10/WS61b2ad73a310cdd39bc7a855.html
www.pandaily.com/ponytron-completes-chinas-first-test-of-high-level-autonomous-trucks-on-open-highways/
www.www.telematicswire.net/pony-announces-brand-name-of-autonomous-truck-business-ponytron/
www.epaper.chinadaily.com.cn/a/202112/10/WS61b29017a31019b029ba26e0.html
www.autonews.gasgoo.com/m/70019282.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]