Science Technology Innovation Weekly No.10/2564

 1. เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองทางวัฒนธรรม หล่อหลอมความรุ่งโรจน์ใหม่ในวัฒนธรรมจีน

15 ธ.ค. 64 – ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งชาติจีนครั้งที่ 11 และการประชุมแห่งชาติของสมาคมนักเขียนจีนครั้งที่ 10 ว่า ศิลปะและวรรณกรรมสิ่งที่สำคัญ ควรค่าแก่การส่งเสริม พัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยตลอด 100 ปีที่ผ่านมา จีนได้เริ่มดำเนินการบนเส้นทางแห่งการพัฒนาศิลปะและวรรณกรรม จนถึงปัจจุบัน จีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวรรณกรรม ละคร ดนตรี การเต้นรำ วิจิตรศิลป์ การประดิษฐ์ตัวอักษร ศิลปะพื้นบ้าน กายกรรม วรรณคดีพื้นบ้าน

 1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกุ้ยโจว

17 ธ.ค. 64 – 10 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาของกุ้ยโจว ขีดความสามารถด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคของกุ้ยโจวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากอันดับที่ 22 เป็น 18 ในประเทศ มีอัตราการเติบโตของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสังคมและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอันดับต้นในประเทศเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน กุ้ยโจวประสบความสำเร็จในเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น การก่อสร้างโรงงานบ้านในชนบทและการก่อสร้างสะพาน ฯลฯปัจจุบัน กุ้ยโจวอยู่บนเส้นทางแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่โดดเด่นในภาคตะวันออก

 1. พระราชวังต้องห้ามจัดแสดงนิทรรศการผลงานวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชน

20 ธ.ค. 64 – จีนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวันและพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเด็กและเยาวชน นับเป็นครั้งแรกที่จัดนิทรรศการนี้ขึ้นในพระราชวังต้องห้าม เพื่อส่งเสริมในการสืบทอดอารยธรรมจีน และเสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและโรงเรียนประถมศึกษาบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของจีนดั้งเดิมที่ดีงาม อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนของจีน

 1. บันทึกความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ปี2021

20 ธ.ค. 64 – ปี 2564 เป็นปีที่จีนประสบความสำเร็จสูงสุดทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สะท้อนความน่าทึ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนในวันนี้ และปีที่ครบรอบ 100 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ปัจจุบันจีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น

 • ความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม
 • กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ (The Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope: FAST) ได้เปิดให้นักดาราศาสตร์จากทั่วโลกร่วมใช้งานอย่างเป็นทางการ
 • การใช้ก๊าซฮีเลียมในสถาณะของเหลว (liquid helium) สร้างอุณหภูมิ -271 องศาเซลเซียส
 • เพิ่มเวลาการจัดเก็บหน่วยความจำควอนตัมแสงนาน 1 ชั่วโมง
 • การพัฒนาดวงอาทิตย์เทียมทำลายสถิติโลกสามารถทำให้อุณหภูมิพลาสมาสูงได้ถึง 120 ล้านองศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 101 วินาที

ที่มา

 • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/15/content_527413.htm?div=-1
 • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/17/content_527561.htm?div=-1
 • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/27/content_528137.htm?div=-1
 • https://news.cctv.com/2021/12/20/ARTIyRgkarTXr7Q25ZMsITSN211220.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.214

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]