มณฑลไห่หนานเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน อีกทั้งยังเป็นสวรรค์ของนักชอปชาวจีนอีกด้วย โดยเมื่อปี 2564 กรมพาณิชย์มณฑลไห่หนานเผยว่า มณฑลไห่หนานมียอดจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี (duty-free)  60,200 ล้านหยวน (9,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับ ปี 2563 และยังสอดคล้องกับจำนวนผู้ที่เดินทางมาซื้อสินค้าปลอดภาษีของมณฑลไห่หนานที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยเมื่อปี 2564 มณฑลไห่หนานมีผู้ที่เดินทางมาซื้อสินค้าปลอดภาษีกว่า 9.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 73 นอกจากนี้ เมื่อปี 2564 มณฑลไห่หนานได้เปิดร้านค้าสินค้าปลอดภาษีเพิ่ม 3 แห่ง รวมเป็น 10 แห่งในปัจจุบัน โดยมีสินค้าจำหน่ายกว่า 720 แบรนด์ รวมพื้นที่จำหน่ายสินค้ากว่า 220,000 ตารางเมตร

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มณฑลไห่หนานได้กลายเป็นเป็นสวรรค์ของนักช้อปชาวจีน ศักยภาพการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนชาวชาวฮ่องกง ปัจจุบัน มณฑลไห่หนานอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเขตนำร่องความร่วมมือไห่หนาน – ฮ่องกง (Hainan – Hong Kong Cooperation Pilot Zone) ซึ่งเป็นเขตที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้า ที่พักอาศัย และที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฮ่องกงที่เข้าไปลงทุนในมณฑลไห่หนาน โดยหนึ่งในบริษัทสำคัญที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวคือ กลุ่มบริษัท Chow Tai Fook[1] โดยกลุ่มบริษัท Chow Tai Fook มีแผนที่จะสร้างโรงงานแปรรูปอัญมณี พัฒนาความร่วมมือด้านการออกแบบอัญมณี การผลิตเครื่องประดับ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง เมื่อระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ฮ่องกงเข้าไปลงทุนในมณฑลไห่หนานกว่า 2,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของการลงทุนจากนอกจีนแผนดินใหญ่ในช่วงดังกล่าวอีกด้วย

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจสินค้าปลอดภาษีของมณฑลไห่หนานเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ตามที่รัฐบาลจีนได้การประกาศนโยบายเพิ่มโควตาการจับจ่ายสินค้าปลอดภาษีสูงสุดคนละ 100,000 หยวน (460,000 บาท) ต่อปี จากเดิม 30,000 หยวน (138,000 บาท) ขยายโควต้าการซื้อเครื่องสำอางเป็นคนละ 30 ชิ้น จากเดิมคนละ 12 ชิ้น และยังขยายประเภทสินค้าปลอดภาษีให้ครอบคลุมสินค้า 45 ประเภท จากเดิม38 ประเภท

สถานการณ์โควิด-19 และการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนผ่านนโยบายวงจรคู่ขนาน (Dual circulation) ยังคงทำให้มณฑลไห่หนานกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งศูนย์ BIC เห็นว่ามณฑลไห่หนานเป็นอีกหนึ่งโอกาสของแบรนด์สินค้าระดับไฮเอนของไทยที่จะเข้าสู่ตลาดจีน โดยเฉพาะแบรนด์เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องหนัง และเครื่องหอมของไทยที่เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในจีน

 

แหล่งที่มาของข้อมูล
https://www.chinadaily.com.cn/a/202201/02/WS61d18abfa310cdd39bc7ebad.html
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3161965/chinas-hainan-sees-duty-free-sales-boom-shoppers-look
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/12/05/hong-kong-eyes-bigger-role-market-as-it-helps-hainan-with-free-trade-port-development

[1] กลุ่มบริษัท Chow Tai Fook ก่อตั้งขึ้น (Founded) ที่นครกว่างโจว ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง

ที่มา : https://thaibizchina.com/