บริษัท Sinopec เปิดตัวสถานีเติมเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดครบวงจรแห่งแรกในพื้นที่กรอบความร่วมมือกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area: GBA) โดยบริษัท Sinopec มีแผนที่จะเปิดสถานีเติมเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดครบวงจรเพิ่มเติมอีก 20 แห่ง ภายในปี 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 บริษัท Sinopec ร่วมมือกับบริษัท Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings จำกัด เปิดตัวสถานีเติมเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดครบวงจรแห่งแรกใน GBA โดยสถานีเติมเชื้อเพลิงดังกล่าวให้บริการเติมเชื้อเพลิงน้ำมัน ไฮโดรเจน อัดประจุไฟฟ้า และเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยพลังงานไฟฟ้าในสถานีดังกล่าวเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ สถานีเติมเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดครบวงจรเปิดให้บริการในเขตเทียนเหอ นครกว่างโจว

ปัจจุบัน สถานีเติมเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดครบวงจร Sinopec มีเครื่องเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 2 เครื่อง สามารถเติมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ 500 กิโลกรัม เพียงพอต่อรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนจำนวน 60 คัน ทั้งนี้ การเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในสถานีดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึงปีละ 2,500 ตัน

สถานีเติมเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดครบวงจร Sinopec ยังได้ติดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (battery swap station) ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโดยขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องลงจากรถและใช้เวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่เพียง 5 นาที ทั้งนี้ สถานีดังกล่าวสามารถบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้สูงถึง 312 ครั้งต่อวัน นอกจากนี้ สถานีดังกล่าวยังติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar panel) ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 28.08 กิโลวัตต์ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 33,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้สูงถึง 21,000 หยวนต่อปี อย่างไรก็ดี นาย Chen Jingcheng ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง (senior executive) ของบริษัท Sinopec กล่าวว่า ในอนาคตจะร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธุรกิจพลังงานใหม่ให้ครอบคลุมหลายพื้นที่ในนครกว่างโจวมากขึ้นและยังมีแผนสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดครบวงจรในเขต GBA อีกด้วยเพิ่มอีก 20 แห่ง ภายในปี 2565

แหล่งที่มาของข้อมูล
www.sohu.com/a/497888336_236020
www.global.chinadaily.com.cn/a/202112/08/WS61b00d97a310cdd39bc7a055.html
www.rechargenews.com/energy-transition/chinas-sinopec-builds-worlds-largest-solar-to-green-hydrogen-plant/2-1-1110465
www.saurenergy.com/solar-energy-news/chinas-sinopec-starts-building-10000-ton-pv-green-h2-pilot-project
www.gz.gov.cn/guangzhouinternational/home/citynews/content/post_7945853.html
www.chinanewsweb.com/index.php/2021/12/08/sinopec-has-built-1000-charging-and-changing-power-stations-and-1000-photovoltaic-power-stations/

ที่มา : https://thaibizchina.com/