1. GalaxySpace ผลิตดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำได้สำเร็จ

18 ม.ค. 65 – GalaxySpace บริษัทด้านเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำของจีน ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและดาวเทียมสื่อสารแถบความถี่กว้างวงโคจรต่ำ (LEO) จำนวน 6 ดวง เป็นครั้งแรกของจีน ดาวเทียมทั้ง 6 ดวงนี้ มีกำหนดยิงขึ้นสู่วงโคจรในไตรมาสแรกของปี 2022 เมื่อขึ้นสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมชุดนี้จะสร้างเครือข่ายส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่สามารถให้บริการการสื่อสารอย่างต่อเนื่องได้นานกว่า 30 นาที

  1. ECMO จีน ช่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้สำเร็จ

17 ม.ค. 65 – เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด หรือ เอคโม (ECMO) ที่ผลิตในจีน สามารถช่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในโรงพยาบาลฟู่ไว่ (Fuwai) ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ 24 ปี ที่มีอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น โดยแพทย์ได้ใช้เครื่องเอคโมในการช่วยฟื้นฟูการทำงานของหัวใจได้สำเร็จ

  1. จีนสร้างสถิติโลก ในการทดลองการกระจาย fiber quantum key ส่งข้อมูลได้ถึง 833 กิโลเมตร

20 ม.ค. 65 – ศาสตราจารย์หาน เจิ้งฟู่ และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการวิจัยและทดลองกระจายควอนตัมคีย์ได้ในระยะทาง 833 กิโลเมตร และเพิ่มอัตราความปลอดภัย 50 ถึง 1,000 เท่า สร้างสถิติโลกของระยะการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย ผลงานดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Photonics

  1. “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโอลิมปิกฤดูหนาว” ทิ้งมรดกนวัตกรรมอันล้ำค่าสำหรับการพัฒนาเมือง

20 ม.ค. 65 – โอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ณ กรุงปักกิ่งและเมืองจางเจียโข่ว มีการใช้เทคโนโลยีใหม่จำนวน 112 รายการ เช่น การก่อสร้างสถานที่และสนามกีฬา การรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาล อุตุนิยมวิทยา การคมนาคมขนส่ง การถ่ายทอดการแข่งขัน และการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์และสถานการณ์ที่สำคัญต่อไป

  1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2022

14 ม.ค. 65 – กระทรวงคมนาคมจีน คาดการณ์ว่า จะมีผู้เดินทางในช่วงตรุษจีนประมาณ 1.18 พันล้านคน เพิ่มขึ้น 35.6% เมื่อเทียบกับปี 2021 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จีนได้ออกมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง เช่น เพิ่มเครื่องตรวจสอบรหัสสุขภาพในบริเวณทางเข้า ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพได้อย่างรวดเร็วผ่านการจดจำใบหน้าและการรูดบัตรประชาชน เพิ่มหุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ และจัดให้มีการทดสอบกรดนิวคลีอิกตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา

  • https://news.cctv.com/2022/01/18/ARTIpv6THiRkO2D0FFFObGxg220118.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.E850fz1ryIUd.5
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/11/content_528855.htm?div=-1
  • https://export.shobserver.com/baijiahao/html/443514.html
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/13/content_528922.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2022/01/20/ARTIA3jKvL5aQDj6GYgabSYn220120.shtml?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.EeCXS9523EQ2.4