ในปี 2564 GDP ของจีนเติบโตร้อยละ 8.1 จากปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยภาวะเศรษฐกิจจีนในปี 2564 ว่า

(1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจีนอยู่ที่ 114.4 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากปี 2563 ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและการควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของจีนจัดอยู่ในระดับชั้นนำของโลก

(2) ในช่วงไตรมาสที่ 1-4/2564 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.3 ร้อยละ 7.9 ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 4 ตามลำดับ

(3) อัตราเติบโตเฉลี่ยสองปีของเศรษฐกิจจีนอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ซึ่งยังต่ำกว่าร้อยละ 6 ของปี 2562 แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของ เศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นตัวสู่ระดับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

(4) ในปี 2564 แรงขับเคลื่อน 3 อันดับแรกของเศรษฐกิจจีน ได้แก่ การบริโภค การลงทุน และการส่งออก โดยมีบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.4 ร้อยละ 13.7 และร้อยละ 20.9 ตามลำดับ

และ (5) GDP per capita ของจีนมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องกันเป็นปีที่สาม อย่างไรก็ดี NBS ระบุว่า จีนยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่ง GDP per capita ยังไม่ถึงระดับขั้นต่ำของ ปท. ที่มีรายได้สูง รวมทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว

นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ในจีนยังขาดความสมดุล รวมทั้งยังคงเผชิญแรงกดดัน 3 ประการ ได้แก่ อุปสงค์ชะลอตัว อุปทานได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ (เช่น การขาดแคลนชิป การขาดแคลนไฟฟ้า และต้นทุนวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น) และการขาดความเชื่อมั่นของตลาด

แหล่งข้อมูล :

https://economy.caixin.com/2022-01-17/101830956.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]