• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ในปี 2564 การค้าระหว่างประเทศของกรุงปักกิ่งมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในปี 2564 การค้าระหว่างประเทศของกรุงปักกิ่งมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 สำนักงานการศุลกากรของกรุงปักกิ่ง เผยว่า ในปี 2564 การค้าระหว่างประเทศของกรุงปักกิ่งมีมูลค่า 3.04 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 30.6 จากปี 2563 ในจำนวนดังกล่าว มูลค่าการนำเข้าของกรุงปักกิ่งอยู่ที่ 2.43 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 30.4 และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6.12 แสนล้านหยวน เติบโตร้อยละ 31.2 โดย (1) มูลค่าการค้ากับประเทศตามเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) อยู่ที่ 1.61 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 37.3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ของมูลค่าการค้า ระหว่างประเทศของกรุงปักกิ่ง (2) คู่ค้า 5 อันดับแรกของกรุงปักกิ่ง ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน ออสเตรเลีย และซาอุดิอาระเบีย (3) สินค้านำเข้าหลักของกรุงปักกิ่ง เช่น สินค้าทางการเกษตร น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ และ (4) สินค้าส่งออกหลักของกรุงปักกิ่ง เช่น โทรศัพท์มือถือ ยา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยชุดตรวจโรคโควิด-19 เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 1 ของบริษัทเอกชนของกรุงปักกิ่งในปี 2564

แหล่งที่มา :

https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/01-21/9658782.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]