วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนมกราคม 2565

“Beijing 2022 Winter Olympics”

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมกราคม 2565 ต้อนรับการแข่งขันโอลิมปิคฤดูหนาว 2022 ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรุงปักกิ่ง เมืองเหยียนชิ่ง และเมืองจางเจียโข่ว

โอลิมปิคฤดูหนาวที่จัดขึ้น ณ ประเทศจีน และโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ย่อมจะต้องมีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการแข่งขันนี้อย่างแน่นอน วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีนฉบับนี้ จึงได้นำเสนอข้อมูลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้ผู้อ่านใช้เป็นข้อมูลในการชมการแข่งขันค่ะ

และเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความราบรื่นในทุกเรื่องค่ะ

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_มค65 5 MB 182