Way Forward 2022 Podcast
“จงกวนชุน” เขตสาธิตนวัตกรรมแห่งชาติของจีน
รู้จีน รู้จริง จากคนไทยในจีน

แขกรับเชิญ : ออย , ฟาง (คนไทยที่ทำงานด้านเทคโนโลยีในปักกิ่ง,จงกวนชุน)
ดำเนินรายการโดย : วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น (หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ ช่อง 9 MCOT HD 30 สำนักข่าวไทย)

  • รู้จัก “จงกวนชุน” เขตสาธิตนวัตกรรมแห่งชาติของจีน
  • แหล่งบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่สำหรับการก่อตั้งสตาร์ทอัพ
  • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยี
  • ประสบการณ์คนไทยที่ทำงานสายเทคฯ ใน “จงกวนชุน”
  • การทำงานกับเหล่าหัวกะทิของจีน ความท้าทายในการทำงาน
  • บริษัทสนับสนุน Work-Life Balance อย่างไร
  • มองอนาคตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจีน จะไปต่ออย่างไร
  • การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน
  • การวางฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง