วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนมิถุนายน 2565
“THAI-CHINESE STUDENTS CONNECTION”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสัมมนา Way Forward 2022 หัวข้อ “Thai- Chinese Students Connection” โดยมีสมาคมนักเรียนไทย-จีน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน สมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน สมาคมนักเรียนจีนในไทย และนักเรียนจีนในไทย มาร่วมพูดคุยกัน เพื่อเป็นการเริ่มต้นให้น้อง ๆ นักเรียนไทย-จีน และศิษย์เก่าได้รู้จักกัน ด้วยความหวังว่าเครือข่ายเล็ก ๆ ที่เริ่มในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำงานด้วยกันต่อไปในวันข้างหน้า โดยใช้เครือข่ายนี้ในการดึงเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากจีนและไทย มาใช้ประโยชน์และทำประโยชน์ในที่ที่เขาอยู่ ที่ทำงาน และขยายออกไป เพื่อส่งต่อให้อีกหลายคนได้ประโยชน์เช่นกัน  

โดยส่วนตัว ดิฉันมองว่า น้อง ๆ นักเรียนไทยที่เรียนที่จีนและนักเรียนจีนที่เรียนที่ไทย เป็นทูตการศึกษาตัวจริง เป็นกลุ่มคนที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือกับไทย-จีนในด้านต่าง ๆ ได้ดีที่สุดกลุ่มหนึ่ง และเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมถึงการทูตภาคประชาชน ซึ่งฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความตั้งใจและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมเชิงวิชาการและการพัฒนาทักษะให้กับน้อง ๆ นักเรียนไทยที่เรียนที่จีนและนักเรียนจีนที่เรียนที่ไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“วิทย์ไมตรี ไทย-จีน” ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 นี้ ขอนำทุกท่านรู้จักกับสมาคมนักเรียนไทยในจีน สมาคมศิษย์เก่า และกลุ่มจัดตั้งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนไทย-จีน และหวังว่า ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของทุกสมาคมในอนาคต

เนื้อหาประกอบด้วย

 • Way Forward 2022 “Thai-Chinese Students Connection”
 • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน (TACU)
 • สมาคมนักเรียนไทย-จีน (TCSA)
 • คณะทำงาน ZTED
 • กลุ่ม Thai PH.D. in China
 • สมาคมนักศึกษาและนักวิชาการจีนในประเทศไทย (CSSAT)
 • สมาคมนักเรียนไทยในแต่ละเมือง/มณฑลในประเทศจีน
  • สมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่ง (TSAB)
  • สมาคมนักเรียนไทยในนครเซี่ยงไฮ้ (TSAS)
  • สมาคมนักเรียนไทยในมณฑลยูนนาน (TSAY)
  • สมาคมนักเรียนไทยในกวางตุ้ง (TSAG)
  • สมาคมนักเรียนไทย ณ มหานครฉงชิ่ง (TSAC)
  • สมาคมนักเรียนไทยในหางโจว (TSAH)
  • สมาคมนักเรียนไทยแห่งนานกิง (TSAN)

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_มิย65 8 MB 260