ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตราค่าจ้างงวดละ 7,760 หยวน

1. คุณสมบัติ

1.1 จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและจีนระดับดีมาก และภาษาอังกฤษระดับดี

2. ขอบเขตรายละเอียดของงาน

2.1 สืบค้นและจัดทำข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของจีน

2.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของจีน

2.3 แปลเอกสารภาษาไทย จีน อังกฤษ

2.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานล่าม

3. การสมัคร

3.1 กรอกข้อมูลใบสมัครและแนบเอกสารตามที่กำหนด โดยสแกนคิวอาร์โค้ทด้านล่างจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้อเขียน วันที่ 1 สิงหาคม 2565

3.3 สอบข้อเขียน วันที่ 2 สิงหาคม 2565

3.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

3.6 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

3.7 แจ้งผลผู้ได้รับคัดเลือกทางอีเมล์และโทรศัพท์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ [email protected]

http://stsbeijing.mikecrm.com/Ewbwkxv

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
www.stsbeijing.org

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]