เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา (Kuapan Nakbubpa , 葛潘·纳卜芭) เป็นรองศาสตราจารย์ที่คณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (School of Asian Studies, Beijing Foreign Studies University)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 อาจารย์เกื้อพันธุ์ ได้เริ่มเดินทางมาสอนที่ประเทศจีน ในฐานะอาจารย์สอนภาษาไทยที่เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง หลายครั้ง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 อาจารย์เกื้อพันธุ์ ได้ทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง

ระยะเวลากว่า 20 ปี อาจารย์เกื้อพันธุ์ได้ถ่ายทอดทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียนจำนวนมากในประเทศจีน ได้ตีพิมพ์ตำราเรียน 6 เล่ม เอกสารทางวิชาการมากกว่า 20 ฉบับ และบทกวี 74 บท และรวบรวมสื่อการสอนด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวจีนโดยเฉพาะ เช่น การพูด การเขียน วรรณกรรม รวมถึงมีส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างจีนและไทย

นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียนแล้ว อาจารย์เกื้อพันธุ์ ยังสละเวลาว่างเพื่อสอนนักเรียนแบบตัวต่อตัว ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนเรียนในมหาวิทยาลัย และแม้กระทั่งในช่วงการทำงานของนักเรียน

ในปี พ.ศ. 2548 อาจารย์ได้รับ “รางวัลมิตรภาพ” จากรัฐบาลจีน

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับตำแหน่ง “ครูต่างชาติที่ฉันชื่นชอบ” จากสำนักบริหารจัดการผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติแห่งชาติจีน

ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับตำแหน่ง “ครูต่างชาติประเทศจีน” บุคคลแห่งปี

ในปี พ.ศ. 2556 ได้พบกับนายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่า และ พ.ศ. 2557 ได้พบกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง

ภาพ : สำนักข่าวซินหัว
https://www.xinhuathai.com/china/266865_20220301

ที่มา : 葛潘·纳卜芭 北京外国语大学
https://jb3bh.mobile.zhixpoll.cn/player?id=1558&acuid=28351