วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนสิงหาคม 2565
“เส้นทางการพัฒนาและนโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะของจีน”

เนื้อหาประกอบด้วย

 • เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
  • นิยามและความหมายของเมืองอัจฉริยะ
  • องค์ประกอบสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
  • เส้นทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจีน
 • นโยบายการสร้างเมืองอัจฉริยะ ภายใต้“แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาวปี 2035”
  • เร่งพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แท้จริง
  • เร่งพัฒนาดิจิทัล สร้างจีนดิจิทัล
  • ปรับปรุงกลยุทธ์การทำให้เป็นเมืองใหม่ ปรับปรุงคุณภาพของการพัฒนาเมือง
 • กรณีศึกษา : การสร้างเมืองอัจฉริยะของจีน
  • เขตเมืองใหม่สงอัน (Xiongan New Area)
  • นครเทียนจิน (Tianjin)
  • นครอู่ฮั่น (Wuhan)
  • เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen)

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_สค65 6 MB 100