ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ได้ร่วมมือกับนิตยสารแม่โขง เพื่อจัดทําบทความเรื่อง “อาชีวศึกษาจีน – ไทย : แม้จะต่างลู่แข่ง แต่มีสีสันไม่แพ้กัน” โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาสายอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจ กับสังคมซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นพลังและความมีชีวิตชีวาที่แข็งแกร่ง ทุกฝ่ายต่างคาดหวัง ว่าความร่วมมืออาชีวศึกษาจีน – ไทยจะเปลี่ยนจาก “มีความเป็นไปได้สูง” ไปสู่ “มีศักยภาพสูง”

อ่านนิตยสารฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://www.yunzhan365.com/basic/10166580.html