นิตยสารแม่น้ำโขง ประจำเดือนกันยายน 2565

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ได้ร่วมมือกับนิตยสารแม่โขง เพื่อจัดทําบทความเรื่อง “อาชีวศึกษาจีน – ไทย : แม้จะต่างลู่แข่ง แต่มีสีสันไม่แพ้กัน” โดยมุ่งสะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาสายอาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจ กับสังคมซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นพลังและความมีชีวิตชีวาที่แข็งแกร่ง ทุกฝ่ายต่างคาดหวัง ว่าความร่วมมืออาชีวศึกษาจีน – ไทยจะเปลี่ยนจาก “มีความเป็นไปได้สูง” ไปสู่ “มีศักยภาพสูง”

อ่านนิตยสารฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://www.yunzhan365.com/basic/10166580.html

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]