1. ค้นพบวัสดุกาวชนิดใหม่ที่ย่อยสลายได้

7 พ.ย. 65 – สถาบันวิจัยเส้นใยเปลือกพืช สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตร (Institute of Bast Fiber Crops, Chinese Academy of Agricultural Science) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีน วิจัยวิธีการเกิดพอลิเมอไรเซชันเหนือโมเลกุลเพื่อเตรียมชุดวัสดุกาวที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีและการใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นวัสดุการพิมพ์ 3 มิติได้ วัสดุกาวนี้ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่สูงกว่าวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังให้แนวคิดใหม่ในการใช้งานอีกด้วย ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ในวารสารวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Journal) และวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ (Advanced Science Journal) และได้รับอนุญาตสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระดับประเทศ

2. ประชุม “ไม้ไผ่และหวายโลก” ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง

7 พ.ย. 65 – จีนจัดการประชุมไม้ไผ่และหวายโลกครั้งที่ 2 หัวข้อ “ไม้ไผ่และหวาย – แนวทางการพัฒนาธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 7 พ.ย 2565 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งองค์การไม้ไผ่และหวายสากล การประชุมนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ไผ่และหวาย ในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการปล่อยคาร์บอน แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาไม้ไผ่และหวาย และเพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือเรื่องไม้ไผ่และหวาย ในงานยังมีการเปิดตัวแนวคิดริเริ่ม “ไม้ไผ่แทนพลาสติก” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกและช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. ยูนนานเปิดแคตตาล็อกผีเสื้อกว่า 1,300 สายพันธุ์

7 พ.ย. 65 – สถาบันสัตววิทยาคุนหมิง (Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences) ได้ดำเนินการสำรวจภาคสนามและรวบรวมตัวอย่างผีเสื้อชนิดต่าง ๆ ในมณฑลยูนนานมาเป็นเวลาหลายปี และได้เผยแพร่ข้อมูลผีเสื้อที่พบในพื้นที่ ที่ได้รับการตรวจสอบตัวอย่างที่เก็บรวบรวมไว้โดยพิพิธภัณฑ์ของสถาบันสัตววิทยาคุนหมิงและจากการสำรวจที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เผยแพร่ ประกอบด้วยข้อมูลผีเสื้อทั้งหมด 1,300 สายพันธุ์ ใน 356 สกุล จาก 6 วงศ์ คิดเป็น79.8% และ 58.6% ของจำพวกและสายพันธุ์ผีเสื้อทั้งหมดในประเทศจีนตามลำดับ อนึ่ง มณฑล ยูนนานเป็นจุดเชื่อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

4. แอร์บัสเทียนจินเข้าสู่การผลิต A321 รุ่นใหม่ครั้งแรก

10 พ.ย. 65 – นายซวีกั่ง ผู้บริหารสูงสุดของ Airbus China และรองประธานบริหารของ Airbus Global เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมของปีนี้ สายการผลิตแอร์บัส (Airbus) เทียนจิน จะเริ่มยกระดับการผลิตและส่งมอบเครื่องบิน A321 เป็นครั้งแรก หลังจากที่ดำเนินการประกอบเครื่องบินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดย เครื่องบิน A321 ลำแรก ได้เริ่มผลิตแล้วและมีกำหนดส่งมอบใน ต้นปีหน้า “การเปิดตัวเครื่องบิน A321 ลำแรกนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Airbus ที่มีต่อประเทศจีน และนับเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกับจีน

5. “โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์” จับคู่นักเรียน ม.ต้น กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

10 พ.ย. 65 – จีนเปิดโครงการฝึกอบรมต้นกล้าวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 7 พย. 2565 เพื่อฝึกอบรมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โครงการนี้ริเริ่มโดย Tencent SSV (Sustainable Social Value Division) โดยจับคู่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หวังผลให้เกิดการกระตุ้นศักยภาพการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนและบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202211/ecd7beba2d7345bea1ed69fca03e1a32.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202211/4dc555c936ef402882cea782168fb0ad.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202211/815bf10dcc7f430b8aa4f681ac9cd55f.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202211/b5635f246ccb421c8c4a046e45a1b77d.shtml
  • http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202211/c622461022374539a7fe5b908bfa63df.shtml